nieuws

Voedingsindustrie en retail over NVWA-rapport: voedselfraude en circulaire economie zijn uitdagingen

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Voedingsindustrie en retail over NVWA-rapport: voedselfraude en circulaire economie zijn uitdagingen

Dat het voedsel in Nederland over het algemeen veilig is, zien de supermarkten en voedingsindustrie als beloning voor hun dagelijkse inspanningen om gezond en veilig voedsel te produceren. Ze reageren daarmee op het rapport de Staat van Voedselveiligheid dat de NVWA publiceerde.

De NVWA meldt in de Staat van Voedselveiligheid dat er af en toe sprake is van overtredingen, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) vraagt zich af om wat voor type overtredingen het gaat. De voedselautoriteit vermeldt dit niet in het rapport. “De cijfers uit het rapport zijn daarom lastig te duiden”, stelt een woordvoerder.

Voedselfaude

De NVWA signaleert twee risico’s in haar rapport: voedselfraude en de circulaire economie. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en het CBL zijn het hiermee eens.

“We werken hard aan het aanpakken van fraude door de uitrol van de Gedragscode Voedselveiligheid en Integriteit en de aanscherping van de kwaliteitssystemen. Fraudeborging doe je samen en we hopen dat de NVWA dit samen met ons oppakt; het is een gezamenlijke uitdaging”, zegt Geert de Rooij, expert voedselveiligheid bij de FNLI.

Oud papier en karton

De koepelorganisatie voor de voedingsindustrie pleit wat betreft de circulaire economie al jaren voor een integrale aanpak.

De Rooij: “Nog te vaak worden restproducten als afval beschouwd, in plaats van de waardevolle grondstoffen die het vaak zijn.”

Maar de circulaire economie mag geen bedreiging vormen voor de voedselveiligheid. Daarom maken fabrikanten geen gebruik meer van oud papier en karton als grondstof voor verpakkingen. Dit heeft te maken met de risico’s op aanwezigheid van verontreinigingen, aldus De Rooij.

“Door het delen van kennis over nieuwe risico’s kunnen partijen elkaar helpen de circulaire economie te realiseren.”

Minerale oliën

Het CBL benoemt het gevaar van afvalstoffen zoals minerale oliën die via verpakkingen in voedsel terecht kunnen komen als groot risico van de circulaire economie. “Voedselveiligheid gaat altijd voor, maar dit strookt niet altijd met maatschappelijke wensen (van meer duurzaamheid, red) ”

Informatie-uitwisseling NVWA

De supermarkten blijven zich zorgen maken om de uitwisseling van informatie met de voedselautoriteit. “De NVWA heeft nog steeds geen goede modus gevonden om ons bij incidenten of crisis eerder of sneller te informeren. Dit is nodig om incidenten zo snel mogelijk op te lossen.”

Reageer op dit artikel