nieuws

Toezichthouder Skal onder vuur vanwege fipronil in biologische eieren

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Toezichthouder Skal onder vuur vanwege fipronil  in biologische eieren

Skal Biocontrole zag afgelopen jaren het gebruik van verboden middelen bij tientallen biologische eierbedrijven over het hoofd. Dit blijkt uit onderzoek van Foodwatch en RTL Nieuws.

Foodwatch en RTL Nieuws spitten honderden inspectierapporten van Skal door uit 2016, 2017 en begin 2018 die ze verkregen door een beroep te doen op de wet openbaarheid van bestuur (wob). Zo’n één op de vier onderzochte bedrijven ging in de fout, blijkt uit de rapporten.

Chickfriend

Skal kwam het gebruik van het middel van Chickfriend, Dega-16, al tegen bij inspecties in 2016 en de eerste helft van 2017. De toezichthouder greep niet in. De toezichthouder zou niet weten dat er fipronil in de eieren zat, maar ook sowieso niet op de hoogte zijn dat het ontsmettingsmiddel verboden was. Bio-boeren konden daardoor anderhalf jaar lang deze stoffen toepassen.

Reactie Skal

Skal geeft tegenover RTL Nieuws toe dat ze fouten heeft gemaakt. “Onze inspecteurs hebben tijdens hun inspecties bij pluimveehouders het gebruik van Dega-16 niet als afwijking geconstateerd. Echt trots zijn we er natuurlijk niet op “, reageert de toezichthouder. Maar Skal verweert zich door te stellen dat ze niet wist dat Chickfriend “de boel belazerde door fipronil toe te voegen” aan het middel Dega-16. “We wisten sowieso niet dat het niet gebruikt mocht worden.”

Herinspecties

Pas bij herinspecties naar aanleiding van de fipronilaffaire die op juli 2017 uitbrak, dook Skal in de administratie van de agrariërs en kregen ze berispingen voor het gebruik van de verboden middelen. Bepaalde stoffen mogen wel als schoonmaakmiddel, maar niet als ontsmettingsmiddel worden toegepast. Ze moeten hiervoor goedkeuring krijgen van het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Consumentenvertrouwen

“Het toezicht heeft gefaald. Inspecteurs kenden de regels niet en er is misbruik van gemaakt. Het vertrouwen van consumenten die steeds vaker kiezen voor biologisch is daarmee geschaad. Nu blijkt dat eieren van bioboeren dat etiket niet verdienden”, aldus Corinne Cornelisse die het onderzoek uitvoerde namens Foodwatch.

Verboden middelen

Naast het product Dega-16 waar fipronil in voorkwam, pasten “tientallen bedrijven” ook een reeks andere verboden middelen toe zoals MenthoBoast, Copper Boast, Miteclean en Kilcox. Ze waren allemaal verboden en kunnen ook nog eens een gevaar vormen voor de volksgezondheid, aldus RTL Nieuws en Foodwatch.

Commissie Sorgdrager

Eind deze maand verschijnt het rapport van de commissie Sorgdrager dat de fipronilaffaire onderzoekt. Het is niet bekend of onderzoekers de rol van Skal onder de loep nemen. 

Reageer op dit artikel