nieuws

NVWA-topman: we kregen onevenredig veel aandacht tijdens fipronilaffaire (met video)

Voedselveiligheid & Kwaliteit

NVWA-topman: we kregen onevenredig veel aandacht tijdens fipronilaffaire (met video)

Bij de communicatie rond incidenten zal de NVWA het belang van de consument voorop stellen om deze zo ‘handelingsperspectief’ te bieden. Dat zegt Inspecteur-Generaal Rob van Lint in een interview in VMT 7 van begin juni. “Dat is een bewuste keuze die ik steeds vaker zal maken.”

Van Lint kijkt in het interview terug op zijn eerste jaar bij de NVWA, waar hij direct werd geconfronteerd met de fipronilcrisis. De aandacht die de toezichthouder daarbij kreeg, noemt hij “niet in verhouding die uitging naar de veroorzakers van de crisis.”

Fipronilaffaire

De NVWA wilde tijdens de fipronilcrisis open en transparant zijn. “We hebben volstrekt de indruk willen vermijden dat we dingen achter zouden houden, richting bedrijfsleven, maar ook richting consument.”

Inspectieresultaten

“Daarbij hebben we de consument voorop gesteld teneinde deze waar mogelijk handelingsperspectief te bieden. Dat is een bewuste keuze die ik steeds vaker zal maken. Maar ook over gangbare zaken, denk aan onze inspectieresultaten, zullen we steeds meer communiceren. Dat is een heel traject richting 2022.”

Te krap budget

Van Lint vindt dat de NVWA “krap in de middelen blijft zitten”, maar wil geen bedrag noemen om goed te kunnen functioneren. “Daar moet ik geen bedragen aan hangen. We hebben veel te doen. De € 20 miljoen erbij matigt behoorlijk de krimp die we moesten realiseren, maar laten we nu eerst eens het geheel werkend krijgen in plaats van om meer geld vragen.”

Uniforme werkwijze inspecteurs

Via heel veel gesprekken in de vaak nieuw gevormde teams als gevolg van de vorig jaar gekantelde organisatie wil Van Lint bereiken dat inspecteurs op dezelfde manier gaan controleren en daarbij dezelfde afwegingen gaan maken.

“Dat is een intensief traject en een van de hoofd doelstellingen. De afgelopen tijd hebben we een algemeen en specifiek interventiebeleid geformuleerd. Hier en daar moet dat nog verder gestalte krijgen. Inspecteurs zijn echter geen robots, zij hebben een zekere professionele ruimte nodig en moeten als zij dat nodig achten van de officiële beleidslijn kunnen afwijken door scherper dan wel soepeler te acteren.”

Kennis

Ook kennisbehoud en het vinden van de juiste werknemers geeft Van Lint veel aandacht. “Er zit in onze organisatie, zowel in de buitendienst als hier op kantoor, enorm veel kennis. De komende jaren gaan veel oudere mensen met pensioen. Dat tijdig opvullen met jonge, nieuwe mensen en aan hen de kennis doorgeven, zal de nodige aandacht vragen.”

“Deels zal het werk ook andere vaardigheden vragen, denk aan data-analyse waarmee we de fraude met meerling kalveren op het spoor kwamen. Maar ook echte vakmensen zullen we hard nodig hebben om het kennisniveau op peil te houden en te verbeteren. In het algemeen kunnen we de vacatures goed opvullen. Uitzondering daarop zijn vacatures voor dierenartsen.”

Ketenborging.nl

De NVWA wil de publiek-private samenwerking in ketenborging.nl uitbouwen. De kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Algemene Rekenkamer, die in het verleden waarschuwden dat kwaliteitssystemen een papieren werkelijkheid creëren, kent hij, maar vindt hij geen groot risico voor het (terugtredende) toezicht.

“Belangrijk is dat je niet alleen afgaat op een papieren werkelijkheid, maar het systeem zo inricht dat het ook echt werkt. Hebben mensen de juiste bevoegdheden? Wordt informatie op de goede manier verzameld en verwerkt zodat mensen hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en wordt die ook daadwerkelijk genomen? “

Recalls

“Of ketenborging.nl goed werkt, controleren we in de praktijk via steekproeven. Natuurlijk kunnen er dan nog fouten worden gemaakt, dus ook incidenten en recalls plaatsvinden, maar het gaat erom dat dergelijke fouten worden opgemerkt en dat het bedrijf snel en adequaat optreedt, zowel ten aanzien van het beperken van de risico’s als het verbeteren van het kwaliteitssysteem.” 

Reageer op dit artikel