nieuws

NVWA accepteert Care for Food Group zelfcontrolesysteem

Voedselveiligheid & Kwaliteit

NVWA accepteert Care for Food Group zelfcontrolesysteem

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft het zelfcontrolesysteem van de Care for Food Group geaccepteerd.

Zelfcontrolesystemen zijn private systemen op het gebied van voedselveiligheid. Bedrijven kunnen daar vrijwillig aan deelnemen. De NVWA kan vervolgens het toezicht (op onderdelen) aanpassen. De monitoring van de NVWA zal op basis van een kleine steekproef worden uitgevoerd. Hierbij zullen er alleen maatregelen worden genomen als er ernstige overtredingen worden waargenomen. Zolang de deelnemende bedrijven de groene status behouden, blijft het aangepast toezicht van kracht.

Negende geaccepteerde systeem

Het Care for Food Group zelfcontrolesysteem is gebaseerd op onaangekondigde voedselveiligheidsinspecties waarbij alle elementen vanuit de geldende hygiënecode worden beoordeeld. Het Care for Food Group zelfcontrolesysteem is het negende geaccepteerde kwaliteitssysteem op basis van hygiënecodes voor horeca, retail, ambachtelijke sector en zorg. De goedgekeurde zelfcontrolesystemen staan vermeld op de NVWA-website.

Zelfcontrolesysteem

Het zelfcontrolesysteem van de Care for Food Group bestaat uit twee inspecties per jaar waarbij het deelnemende bedrijf een score van minimaal 80% dient te behalen. De inspecties worden onaangekondigd uitgevoerd en digitaal verwerkt. Naast de beoordeling van de processen, hygiëne en bouwkunde worden er tijdens iedere inspectie ook productbemonsteringen uitgevoerd. Deze richtwaardemonsters zijn opgenomen in de hygiënecodes en worden door de inspecteurs genomen om een beeld te krijgen van de kritische processen, zoals het verhitten en terugkoelen van producten.  Deze productmonsters vormen een belangrijk onderdeel van de beoordeling. Na bemonstering worden de productmonsters in het laboratorium onderzocht. De groene status blijft maximaal een jaar geldig en dient elk jaar opnieuw vastgesteld te worden.

Hieronder een overzicht van alle door de NVWA geaccepteerde zelfcontrolesystemen

Bureau de Wit – Keurmerk Voedselveiligheid

Care for Food Group Zelfcontrolesysteem

Diversey Consulting – Zelfcontrolesysteem

Eurofins Food Safety Solutions, Zekerheid in Veilig Voedsel(voorheen KBBL)

GGD Amsterdam

Houwers Groep – Zelfcontrolesysteem

Kroonenburg Advies – Goed & Groen

Sensz BV – Waarborg Voedselveiligheid

Stichting Voedsel Veiligheid Inspectie Wageningen (SVVW) – Hygiëneinspecties

 

Reageer op dit artikel