nieuws

Fusie labs voedselveiligheid Rikilt en NVWA

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Fusie labs voedselveiligheid Rikilt en NVWA

Rikilt en het voedselveiligheidslaboratorium van de NVWA gaan per 1 januari 2019 samen. Het nieuwe instituut maakt deel uit van Wageningen Research.

Minister Schouten van LNV informeerde de kamer hierover.

 

De laboratoria hebben deels complementaire taken en expertises en werken vooral voor de overheid. Rikilt verricht al hoofdzakelijk werk voor de NVWA en het Ministerie van LNV. Beide zijn gevestigd in één gebouw in Wageningen en werken nauw samen.

 

Duurzame ondersteuning

Volgens Schouten is deze fusie voor de NVWA essentieel omdat zij hiermee voor de lange termijn duurzaam ondersteund wordt door het nieuwe laboratorium op het terrein van risico-gebaseerd toezicht en het beleid op het gebied van voeder- en voedselveiligheid.

 

Het huidige NVWA-laboratorium heeft onvoldoende capaciteit om flexibel in te kunnen spelen op incidenten en crises en is niet in staat om innovaties optimaal te benutten, zegt de minister in de brief.

 

Geen werk voor private bedrijven

Om de wetenschappelijke onafhankelijkheid te bewaren mag het nieuwe gefuseerde lab geen werkzaamheden verricht voor private bedrijven of NGO’s zonder toestemming van de IG van de NVWA, met instemming van LNV en MZS. Het zal alleen mogen als het onderzoek een duidelijke toegevoegde waarde heeft voor de voedselveiligheid in Nederland en de kennisopbouw van het laboratorium kan worden verbeterd.

Reageer op dit artikel