nieuws

NVWA legde vorig jaar meer boetes op

Voedselveiligheid & Kwaliteit

NVWA legde vorig jaar meer boetes op

In 2017 legde de NVWA 30% meer boetes op dan het jaar daarvoor.

Dat staat in het jaarverslag van 2017. In 2017 legde de NVWA 8.376 bestuurlijke boetes op; 30% meer dan het jaar daarvoor. Het totale boetebedrag bedroeg €12.945.777. Daarnaast legde de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) bij verdachte bedrijven en personen voor €74.605.095 strafrechtelijk beslag op geld en goederen.

 

In het jaarverslag laat de NVWA aan de hand van een aantal concrete voorbeelden zien hoe het toezicht op voedselveiligheid, productveiligheid, dierenwelzijn en dier- en plantenziekten is geregeld.

 

Etikettering

Veel levensmiddelen in de supermarkt bevatten fouten in de etikettering. Dit meldt senior inspecteur Jan Eliëns in het jaarverslag. Eliëns houdt zich al jaren bezig met de verpakking van levensmiddelen. “Meestal gaat het om kleine foutjes in de etikettering zoals THT in plaats uitgeschreven ten minste houdbaar tot. Wat zonder meer fout is, is misleiding bijvoorbeeld een krabsalade die geen krab bevat.”

 

Vorig jaar heeft de NVWA 250 levensmiddelen beoordeeld op de daadwerkelijke aanwezigheid van ingrediënten, waarvan de consument verwacht dat ze aanwezig zijn omdat het op de verpakking staat. Er is onderzocht of deze ingrediënten al dan niet geheel of gedeeltelijk waren vervangen door andere ingrediënten. Van slagroomsoesje tot en met aardbeiencompote. 80 van die 250 producten konden de kritische toets niet doorstaan. Deze werden beoordeeld als misleidend.

 

Fipronil

De fipronilcrisis was een van de meest in het oog springende crisis van 2017. Eind 2017 waren er nog altijd 45 legbedrijven geblokkeerd. Laboratoriumtesten toonden aan dat de concentraties fipronil bij deze bedrijven nog steeds te hoog waren.


Na de fipronil-affaire zijn onderzoeken gestart om na te gaan wat er precies gebeurd is en welke lessen voor de toekomst daaruit getrokken kunnen worden. Een van de zaken is te bekijken hoe het zelfregulerend vermogen van de productieketen van eieren verbeterd kan worden. De NVWA en de NCAE (Nederlandse Controle Autoriteit Eieren) nemen deel aan een ministeriële werkgroep die aanbevelingen heeft gedaan om deze zelfregulering te versterken.

 

Bedreigen

Sinds 1 juli 2017 is Rob van Lint inspecteur-generaal leiding bij de NVWA. In het jaarverslag geeft hij aan dat de controlerende instantie werkt aan een omvangrijk vernieuwingsprogramma. “Wij willen ons werk nog meer kennis gedreven en risicogericht uitvoeren. Dit om met de beperkte middelen zo effectief mogelijk toezicht uit te oefenen.”

 

Van Lint benoemt ook de dilemma’s en de verschillende belangen die het werk van de NVWA karakteriseren en wat het betekent voor de medewerkers. “Van medewerkers van de NVWA wordt gevraagd om met hun kennis en ervaring een zo goed mogelijke keuze te maken. Een keuze waar je het niet altijd mee eens hoeft te zijn. Er mag discussie over worden gevoerd, en soms kunnen er rechtsmiddelen worden ingezet. Maar wat niet mag is die medewerkers van de NVWA vervolgens beschimpen of bedreigen. Iets wat helaas nog wel eens gebeurt, bijvoorbeeld op sociale media, bij bedrijven of op zee.”

 

Lees in de komende VMT een uitgebreid interview met Rob van Lint

 

Reageer op dit artikel