nieuws

Kenniscentrum voedselfraude en voedselkwaliteit opgericht voor bezorgde consument

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Kenniscentrum voedselfraude en voedselkwaliteit opgericht voor bezorgde consument

Vanaf morgen kunnen consumenten bij het Kenniscentrum voedselfraude en voedselkwaliteit terecht om meer te weten te komen over hun voedsel. De Europese Commissie richt het centrum op om de voedselkwaliteit te bevorderen en voedselfraude harder te bestrijden.

Het kenniscentrum is een netwerk van deskundigen van binnen en buiten de Commissie en zal de EU-beleidsmakers en nationale overheden ondersteunen door toegang te verlenen tot geactualiseerde wetenschappelijke kennis over voedselfraude en problemen met voedselkwaliteit. Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek zal het kenniscentrum beheren. 

Taken kenniscentrum Andere kenniscentra

Het Kenniscentrum voedselfraude en voedselkwaliteit coördineert de markttoezichtsactiviteiten, beheert een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en informatie over voedselfraude en koppelt informatiesystemen van de lidstaten en de Commissie en zorgt voor de ontwikkeling van landspecifieke kennis.

Verder zorgt het kenniscentrum voor de opmaak van nieuwsbrieven, interactieve kaarten, databanken en verslagen, welke openbaar toegankelijk worden gemaakt. Ook vult zij het EU-voedselfraudenetwerk aan door op te treden als een schakel tussen wetenschap en beleidsvorming. De Europese Commissie zal de financiering van het centrum op zich nemen.

Officiële inwijding Straatsburg

Tibor Nacracsics, EU-commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, tevens verantwoordelijk voor het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, zal het nieuwe kenniscentrum morgen inwijden in Straatsburg. Volgens Nacracsics heeft de EU een belangrijke rol in de aanpak van voedselfraude, omdat het een transnationale criminele activiteit is. “De oprichting van het Kenniscentrum voedselfraude en voedselkwaliteit zal helpen om de integriteit van de voedselketen van de EU te beschermen en de kwaliteit van voedingsmiddelen te vrijwaren.”

De oprichting van het kenniscentrum luidt de opening in van een tentoonstelling in het Europees Parlement in Straatsburg met als titel “Putting Science at the Heart of European Policymaking”, die een overzicht geeft van de werkzaamheden en de geschiedenis van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek sinds de oprichting ervan in 1957.

Andere kenniscentra

Het Kenniscentrum voedselfraude en voedselkwaliteit is het vijfde kenniscentrum dat wordt opgericht sinds de oprichting van de centra voor bio-economie, territoriaal beleid, migratie en demografie en rampenbeheer

Reageer op dit artikel