nieuws

Fabrikant moet anders naar allergenen kijken

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Fabrikant moet anders naar allergenen kijken

Producenten van levensmiddelen moeten bij hun allergenenbeheer anders leren kijken dan hun gebruikelijke procesbenadering bij voedselveiligheid, aldus Marjan van Ravenhorst van Allergenen Consultancy.

Bij allergenenbeheer gaat het niet alleen om de traditionele aanpak van voedselveiligheid door de risico’s van productieprocessen in kaart te brengen, maar ook om de informatie die je richting afnemers en consument wilt communiceren.

 

Aan de processen betrokken bij deze informatiestromen, inclusief de juistheid van de gegevens, wordt bij audits volgens haar niet of nauwelijks aandacht besteed. “Bij systemen als HACCP, BRC en IFS is dat een blinde vlek.” Binnen het nieuwe allergenenmanagement certificatieschema SimplyOK worden daaraan wel eisen gesteld via de vijf basispijlers van allergenenbeheer.

 

Van Ravenhorst zal op de Praktijkdag Allergenen op 1 februari in Vianen nader hier op ingaan. “Fabrikanten moeten meer aandacht krijgen voor ondersteunende processen zoals receptuurbeheer en hoe de juiste informatie op het etiket terecht komt.”

 

Kwaliteit data onvoldoende

Volgens Van Ravenhorst kampen heel veel voedingsmiddelenproducenten met problemen met het beheren van de informatiestromen. Het automatiseren hiervan is volgens haar een must, willen bedrijven informatie actueel, maar ook correct kunnen verstrekken aan onder andere de GS1 Data Source. Deze database zal meer en meer gaan dienen als bron voor online-informatie op bijvoorbeeld retailsites, voedingsapps en voor wetenschappelijk onderzoek.

 

Jeroen Dokter, data analist bij GS1 Nederland, zal tijdens de Praktijkdag Allergenen nader op de datakwaliteit in de GS1 database ingaan en de eerste resultaten delen die zijn behaald met de Allergenen Checker die fabrikanten helpt bij het opsporen van fouten in hun allergenen informatie.

 

Wieke van der Vossen – Wijmenga, expert Voedselveiligheid en wetgeving bij het Voedingscentrum, zal ingaan op de inmiddels gelanceerde ‘Kies ik gezond’-app die wordt gevoed met data uit GS1 Data Source. Bij de lancering werd duidelijk dat in deze app nog geen allergenen informatie wordt opgenomen vanwege de onvoldoende betrouwbaarheid van de allergeneninformatie in deze database.

 

Praktijkdag Allergenen

Met de Praktijkdag Allergenen wil VMT, in nauwe samenwerking met Allergenen Consultancy, aandacht vragen voor deze en andere aspecten rond allergenen. Onderwerpen die deze dag op een praktische manier aan bod zullen komen, zijn: analyse van de oorzaken van allergenen recalls, aanscherping allergenenbeleid door Albert Heijn richting hun leveranciers, ervaringen met allergenenanalyses en cases van VEZET over verbeteren van hun allergenenbeheer en een case van de Huijbregts Groep waarin wordt ingegaan op hoe zij de informatie over allergenen onder andere via vergaande automatisering beheren.

Reageer op dit artikel