artikel

De visie van Max van Leeuwen

Voedselveiligheid & Kwaliteit

De visie van Max van Leeuwen

De auditdruk wordt steeds hoger. Door de vele soorten normen en keurmerken wordt het commercieel belang van certificaten des te groter. Eisen overlappen en veel audits voelen hierdoor als dubbel werk. En wat is de toegevoegde waarde van GFSI-audits nog als afnemers (en hun afnemers) en keurmerken zelf jaarlijks blijven auditen? Dit artikel verschijnt in VMT 8 van 30 augustus 2019.


CV

Max van Leeuwen Msc. (1981) is sinds 2014 group KAM-manager van Group of Butchers en actief lid van meerdere werk- en adviesgroepen omtrent voedselveiligheid binnen en buiten de vleesbranche. Hij werkt samen met universiteiten, onderzoeksinstellingen en leveranciers om de risico’s qua voedselveiligheid nu en in de toekomst te minimaliseren.


Op het kantoor van de centrale KAM-afdeling hangt een oud-Hollands blauw tegeltje met de tekst: ‘Vertrouwen is goed, controle is beter’. Deze uitspraak past mooi bij ons werk. De gemiddelde kwaliteitsmanager zoekt zekerheid en durft op basis van betrouwbare data een beslissing te nemen. Pas met de juiste data kun je een goede risicoanalyse maken.

Uitspraken zoals: ‘Dit doen we altijd al zo’ en ‘Het is nog nooit fout gegaan’ zijn voor ons aanleiding om te onderzoeken of er wel een degelijk controlesysteem achter dat specifieke proces zit. Bij de implementatie van nieuwe processen of bedrijven kijk ik altijd eerst naar dit soort vastgeroeste ‘routines’: het laaghangend fruit.

Hoeveel controle is nog gezond?

In 2018 hebben we binnen de gehele groep ongeveer 150 auditdagen gehad op ons centrale QA-systeem. Dit is exclusief voorbereiding, afhandeling en interne audits. En dan zijn we echt geen uitzondering, sterker nog: er zijn bedrijven die gezien hun afnemers nog meer audits hebben. Als een audit goed uitgevoerd wordt, controleert men in principe de werkbaarheid van een systeem in de praktijk. Het is immers geen papieren questionnaire (daarbij is ons antwoord altijd: ‘Zie GFSI-certificaat/rapportage’). Ik zeg niet dat controle slecht is. Maar het kan wel makkelijker, ook om kosten te besparen. Neem keurmerken zoals Beter Leven (BLK), het Europese bio-keurmerk en Nieuwe Standaard Kip (NSK). Voor

verwerkers zoals Group of Butchers komen de normeisen van deze keurmerken vrijwel op hetzelfde neer en dus worden jaarlijks dezelfde procedures getoetst met hetzelfde resultaat. Wanneer je al jaren goed scoort en meerdere bedrijven hebt in dezelfde sector, zou het een mooie stap zijn wanneer je een centrale audit of frequentieverlaging kunt aanvragen voor deze schema’s. Scheelt ook weer in het aantal auditors. Zeker gezien het schrijnend tekort dat er aan deze mensen is, als ik hun werkgevers mag geloven.

Controle is goed, vertrouwen kun je verdienen

We mogen best wat meer vertrouwen op de GFSInormen: daar zijn ze immers voor samengesteld door diverse retailers en professionals. Zelfs de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt deels rekening met GFSI-gecertificeerde bedrijven. Het blijft mensenwerk, maar het zwartwitdenken en hierin doorslaan door oneindig veel audits uit te voeren, is niet de oplossing. Dat het commercieel interessant is kan ik begrijpen, maar dat mag geen reden zijn. De PIA, de standaard voor productintegriteit, is een goed voorbeeld van een norm die het gevoel van een auditor laat meetellen en in balans is met de norm qua eisen. Scoor je goed? Dan ga je naar een verlaagd risico en een lagere frequentie. Hier kunnen andere schema’s nog van leren.

Tips om de auditdruk te verlagen

  • Stel kritische vragen aan de certificerende instelling wat betreft de berekening van de auditduur bij niet GFSI-schema’s.
  • Heb je de optie om multisite audits te doen, doe dit dan. Het scheelt tijd en belast de centrale organen van de organisatie minder. Op de locaties komt de focus juist te liggen op wat echt van belang is: de processen en borging op de werkvloer.
  • Heb je meerdere bedrijven? Creëer dan waar mogelijk een centraal QA-systeem. Dit scheelt in de beheersing ervan.
  • Maak je gebruik van externe consultants? Zorg dat je er niet afhankelijk van wordt. Laat tegelijkertijd iemand opleiden door deze persoon. Kennis moet juist in de organisatie zitten.
  • Voer geen circus op tijdens een audit: transparantie is alleen maar goed voor je bedrijf.

 

Reageer op dit artikel