artikel

Café René: QESH-manager als kameleon

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Ik kom in bedrijven waar de communicatie buiten de kwaliteitsafdeling om door het bedrijf gaat. Soms is het nog gebruikelijk dat de afdeling onder de productie-leiding valt. Hierdoor is het voor de QESH-manager bijna onmogelijk om adequaat actie te ondernemen in het belang het bedrijf en van de voedselveiligheid. Dit artikel is verschenen in VMT 6 op 17 juni 2019.

Café René: QESH-manager als kameleon

Het was in het begin van mijn carrière als QA-manager. Ik was me druk aan het in-lezen in BRC toen de kwaliteitsmedewerker bij me kwam. Hij had geconstateerd dat er een grote receptuurfout was gemaakt. De kleur en smaak van het product weken dus danig af dat een blokkade noodzakelijk was. Met de ziel onder de arm holde ik naar de expeditie.

Wees als een kameleon

Onderweg kwam ik een rood aangelopen productiechef tegen die lucht had gekregen van onze ‘domme actie’. Hij had te kampen met een strakke productieplanning en kon geen enkele pallet missen. Hij wilde mijn blokkeergedrag doorbreken en er ont-stond een verhitte discussie met een geringe procesfout als onderwerp. Vervolgens stoof hij naar het kantoor van de plantmanager. Die was het volledig eens met de productieleiding. Nadat de vrachtwagen was gesloten, besefte ik dat ik een kwali-teitsblauwtje had gelopen. Wees dus als een kameleon: kijk met een oog naar voren en met een oog naar achteren.

Over René

Mijn naam is René Ter Brugge.
Ik ben interim-QA-manager/voedingsmiddelentechnoloog bij Scienta nova in Raalte.
Graag neem ik je mee in waargebeurde hilarische en herkenbare voedselonveilige gebeurtenissen.
‘Erger je niet, verbaas je’, luidt mijn QA-motto.

Op een dag sloot ik de deur van een café dat directe toegang verschafte tot de productieruimte waar voedingsmiddelen werden bereid. Mijn bijnaam was toen snel gevonden.

Verbeteracties

De QESH-manager moet:

• Mogelijkheden krijgen om handig te communiceren. Diagonaal door de hele bedrijfs-cultuur en zowel verticaal als horizontaal. </p>

• Meekleuren met de persoon met wie hij communiceert terwijl hij bij zijn standpunt blijft. Hierdoor ontstaat het welbekende spinnenweb rond de QESH-manager. </p>

• Draagvlak creëren vanuit zijn kennis en overwicht.

• In staat zijn het managementteam te informeren over de productintegriteitsrisico’s. De QESH-manager is juist hierom onderdeel van het managementteam en om de risico’s in een goed perspectief te plaatsen.

Reageer op dit artikel