artikel

Young QA: Hoe maak ik food defense en fraude tastbaar voor medewerkers?

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Jonge kwaliteitsprofessionals stellen in deze rubriek een vraag aan een ervaren vakgenoot. Dit artikel is verschenen in VMT 5 van 17 mei 2019.

Young QA: Hoe maak ik food defense en fraude tastbaar voor medewerkers?

Deze keer is dat Marjolein Kruithof van PepsiCo: “Voedselfraude en food defense zijn steeds belangrijker in de kwaliteitsstandaarden. We doen risicoanalyses en geven training aan ons personeel. Toch zijn medewerkers op de werkvloer zich weinig bewust van deze onderwerpen. Hoe kunnen we die zichtbaar en tastbaar maken?” Henk de Vlugt, ervaren interim-manager QA, geeft antwoord.

Het doel van deze onderwerpen zichtbaar of tastbaar maken is reductie van het risico. De eerste vraag is dan: welke disciplines kunnen hierbij een rol spelen? Het lijkt me namelijk niet zinvol om alle medewerkers erbij te betrekken.

Het risico van voedselfraude reduceer je met een de gelijk kwaliteitsmanagementprogramma voor supplychain. Daarvoor heb je de betrokkenheid nodig van de afdeling Inkoop, het laboratorium dat de ingangscontroles doet en het deel van de QA-afdeling dat betrokken is bij de audits of bij de beoordeling en goedkeuring van leveranciers.

Mijn suggestie: maak voor alle drie de afdelingen een presentatie en toon die tijdens het werk overleg. Zo bereik je iedereen, inclusief de manager. Leg het probleem uit, vraag om commentaar, input en meedenken, en vraag vooral om verdachte situaties te melden zodat ze besproken kunnen worden. Je kunt overwegen dit jaarlijks te herhalen met up-to-date informatie.

Food defense is de verzamelnaam van maatregelen die moeten voorkomen dat iemand moedwillig een gevaarlijke kwaliteitsafwijking aanbrengt, bijvoorbeeld om een bedrijf te chanteren. Ik heb de indruk dat dit veel minder voorkomt dan fraude. Maar misschien vergis ik me, want niemand wil erover publiceren. Als je te veel medewerkers hier te indringend op attendeert, loop je het risico dat er een paranoïde sfeer ontstaat waarin niemand elkaar meer vertrouwt.

Ook kunnen gefrustreerde medewerkers zo op ideeën worden gebracht. Ik zou dit dus vooral low key houden en overlaten aan het senior management.

De toegepaste maatregelen geven een redelijke beveiliging en het is belangrijk om daar niet in te verslappen. Voorbeelden: strenge toegangscontrole tot de bedrijfsterreinen, wisselingen van een afdeling beveiligen met pasjes, opslagcontainers buiten en aansluit slangen voor het lossen van vrachtwagens met sloten beveiligen. Hoe hou je daar de discipline hoog? Door regelmatig interne audits te houden en tekortkomingen te bespreken. Medewerkers moeten zich sowieso houden aan Good Manufacturing Practice-punten die internationale kwaliteitsstandaarden eisen. Als er wordt doorgevraagd, kan food defense worden genoemd.

Ten slotte: interne audits kunnen heel goed gevaren zichtbaar en tastbaar te maken. Omdat het bedrijf er serieuze aandacht aan geeft, blijft de gewaarwording van iedereen dat het belangrijk is. En de vraag waarom hiervan telkens zo’n punt wordt gemaakt, is een uitnodiging om de achterliggende redenen te verduidelijken.

 

Henk de Vlugt is ervaren interim-manager QA

Reageer op dit artikel