artikel

Normen procescontaminanten

Voedselveiligheid & Kwaliteit

De Europese normalisatieorganisatie CEN ontwikkelt negen Europese normen met gevalideerde analysemethoden voor (proces)contaminanten in voedingsmiddelen. Dit zijn deels bekende contaminanten als acrylamide, melamine, PAK’s, 3-MCPD en minerale olie, maar ook normen voor ethylcarbamaat (alcoholische dranken), furaan (koffie) en benzeen (frisdranken). Een overzicht.

Download pdf

Reageer op dit artikel