artikel

Etiket centraal op VMT’s wetgevingsdag

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Op de vierde decemberbijeenkomst Levensmiddelenwetgeving werden de deelnemers breed bijgepraat over de veranderende wet- en regelgeving. Veel aandacht ging uit naar het etiketteren van voedingswaarden, claims en het IKB-logo. Verder openbaarde de NVWA dat 41% van de bedrijven (nog) niet groen is. Zij gaat nu na of deze bedrijven zijn gecertificeerd.

Reageer op dit artikel