nieuws

Questionmark en Transitiecoalitie Voedsel willen reguliere Supermarktbenchmark

Voeding & Gezondheid

Uit onderzoek van Questionmark zijn slechts één op de vijf aanbiedingen van supermarkten gericht op het promoten van producten uit de Schijf van Vijf. Met een zogenaamde supermarktbenchmark wil de stichting in samenwerking met Transitiecoalitie Voedsel supermarkten stimuleren om de gezonde keuze, ook de makkelijke keuze te maken voor consumenten.

Questionmark en Transitiecoalitie Voedsel willen reguliere Supermarktbenchmark

Tussen supermarkten onderling zijn er grote verschillen in hoe de consument verleid wordt tot gezond en verantwoord consumeren. Zo zijn er supermarkten die zich aansluiten bij de ambities van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling en andere die hierin achterblijven. De supermarktbenchmark moet een stimulans zijn voor supermarktketens om zich hierin te verbeteren.

Supermarktbenchmark als terugkerend onderzoek

Kwartiermaker Willem Lageweg van Transitiecoalitie Voedsel denkt dat een terugkerend onderzoek, zoals deze, een nuttig instrument kan zijn om bij te dragen aan de gezondheidsdoelen uit het Preventieakkoord. “Wat ons betreft is deze benchmark een eerste stap naar een grootschaliger en terugkerend onderzoek naar de manier waarop supermarkten zich inzetten om de gezonde en duurzame keuze voor consumenten de gemakkelijke keuze te maken,” aldus Lageweg.

Beide organisaties verzoeken het ministerie van VWS en de Tweede Kamer om bij de besluitvorming over het Preventieakkoord ook middelen vrij te maken voor opschaling en periodieke herhaling van het onderzoek. Een idee wat staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en sport graag aanmoedigt. Voor onze gezondheid is het belangrijk dat de gezonde keus makkelijk is. Supermarkten spelen hierin een belangrijke rol met hun aanbod en de producten die ze in de aanbieding zetten. De afgelopen jaren hebben de supermarkten al veel gedaan, maar het kan echt beter. Dat blijkt ook uit dit onderzoek. Ik moedig dit soort initiatieven dan ook aan zodat het steeds aantrekkelijker wordt om in de supermarkt voor gezond eten te kiezen,’’ aldus Blokhuis.

Reageer op dit artikel