nieuws

Tracking en tracing: steeds belangrijker en relatief ook steeds eenvoudiger

Technologie & Techniek

KENNISPARTNER – Traceability is van wezenlijk belang voor de voedselveiligheid. Het in korte tijd uit de markt terug kunnen halen van de juiste producten is essentieel om de veiligheid van de consument te garanderen en reputatieschade te beperken. Tegenwoordig kunnen verschillende automatiseringssystemen tracking en tracing nauwkeuriger en eenvoudiger maken.

Tracking en tracing: steeds belangrijker en relatief ook steeds eenvoudiger

Uniek identificeren van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten is van cruciaal belang. Bij de ontvangst van grondstoffen hebben levensmiddelenproducenten wel een registratie en ook de eindproducten zijn altijd wel op een of andere manier gecodeerd. Voor een optimale traceability is het echter ook belangrijk om de halffabrikaten een unieke code te geven. Automatisering maakt het namelijk mogelijk snel en gedetailleerd inzicht te hebben in wat er tijdens het proces gebeurd is.

Wie draaide in welke dienst? Welke monsters zijn wanneer genomen? Zijn de producten voldoende verhit of op de juiste manier gekoeld? Welke storingen waren er? Als unieke labeling of codering tijdens alle processtappen aanwezig is, kunnen deze procesgegevens eenvoudig gekoppeld worden op product- en orderniveau. Bij een terugroepactie kan het belangrijk zijn om de oorzaak van kwaliteitsafwijking snel en betrouwbaar te kunnen achterhalen om verdere problemen te voorkomen.

Grondstoffenontvangst

Tijdens het ontvangstproces van grondstoffen zijn diverse manieren van uniek identificeren mogelijk. Levensmiddelenfabrikanten gebruiken vaak hun eigen methode. Bij ontvangst van grondstoffen wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van etiketten of de codering van de leverancier, wordt omgelabeld naar een eigen systeem, of wordt bijvoorbeeld genoteerd welke vloeistof in welke tank gepompt wordt.

Fabrikanten die gebruik maken van een geautomatiseerd systeem printen hun eigen etiketten met een barcode of maken gebruik van RFID-tags (short range waardoor je met een handscanner kunt zien om welke partij het gaat, of long range waarbij de hele partij geïdentificeerd wordt als het in een vrachtwagen of heftruck onder een scanpoort doorgaat). Grondstoffen zijn daarmee uniek geïdentificeerd en door koppeling te volgen in het productieproces.

Tijdens het proces

Bij een geautomatiseerd proces wordt een order met de juiste receptuur uitgevoerd. Hierin staan vervolgens de juiste identificaties van grondstoffen en procesinstellingen. Door de juiste registratie van grondstoffen of halffabrikaten (traceability) is op het moment van toevoegen ook direct een check mogelijk of de juiste grondstoffen of halffabrikaten gebruikt worden.

Is de grondstof of het halffabrikaat in orde bevonden, zijn de juiste controles uitgevoerd? Als op deze vragen bevestigend wordt geantwoord kan ook dit worden vastgelegd in relatie tot de order of de geproduceerde producten. Daarnaast kunnen ook procesomstandigheden worden vastgelegd, hetzij automatisch of manueel.

Eindproduct

Codering van het eindproduct gebeurt reeds op grote schaal. Producten die bedoeld zijn voor de consument worden op productniveau gecodeerd, producten die als halffabrikaat voor een producent dienen op doos- of tankniveau. Automatisering maakt dat van ieder potje, fles, zakje of welke verpakking dan ook, bekend is wat erin zit, maar ook wat de procesomstandigheden zijn geweest.

Door iedere grondstof en processtap te koppelen aan de volgende ontstaat een complete genealogie, een informatieboom, van het product. Alle kwaliteits- en procesgegevens zijn te koppelen door unieke identificatie. In het kader van een terugroepactie is het hiermee mogelijk om op batch- en productniveau gericht te kijken waar de afwijkende codes zich in de markt bevinden, zodat niet in paniek de volledige productie vanaf een bepaalde datum teruggehaald hoeft te worden.

Op termijn zal het ongetwijfeld mogelijk gaan worden dat de producten in de gehele keten uniek geïdentificeerd kunnen worden en dat de producten met die unieke identificatie gevolgd kunnen worden tot aan de koelkast van de consument. Bij gekoelde producten zou een producent dan bijvoorbeeld kunnen zien of en waar de koelketen onderbroken is.

Op palletniveau kan al worden gevolgd welke goederen zich erop bevinden. De potjes, pakken en zakjes voor de consument gaan ongetwijfeld volgen. Geautomatiseerde tracking en tracing biedt de voedingsmiddelensector veel voordelen die bijdragen aan voedselveiligheid, meer inzicht in het productieproces, lagere kosten bij een terugroepactie en een beperking van mogelijke reputatieschade.

Auteur: Stephan Dielemans, senior adviseur bij Actemium, kennispartner van VMT

Reageer op dit artikel