nieuws

Meer milieuwinst mogelijk uit recycling

Technologie & Techniek

Er is meer milieuwinst mogelijk uit recycling, bijvoorbeeld door een exportheffing of -verbod voor kunststofverpakkingsafval naar een aantal landen. Minder betalen voor recyclen voor beter ontworpen producten is ook een optie.

Meer milieuwinst mogelijk uit recycling

Dit blijkt uit een recente publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) ‘Beleid voor meer milieuwinst met recycling’. Hoe is de recyclebaarheid van kunststof te vergroten? Het CPB zet een aantal oplossingen op een rij:

Exportheffing of -verbod

Volgens het CPB kan een exportheffing of -verbod helpen om dumping van afval te voorkomen in landen waar een groot deel van het eigen plasticafval wordt gestort of gedumpt. De kans is immers groot dat een deel van het kunststofafval dat Nederland exporteert, ook wordt gedumpt.

Verantwoordelijkheid producent

Een andere mogelijke maatregel is het vergroten van de verantwoordelijkheid van bedrijven. Producenten die hun producten zo maken dat ze beter recyclebaar of milieuvriendelijker zijn, zouden minder moeten betalen aan het recyclingsysteem.

Uitbreiding statiegeld

Een oplossing om de recyclebaarheid te verbeteren is uitbreiding van statiegeld naar kleinere plastic flessen en blikjes. Dit kan maatschappelijk rendabel zijn. Meer onderzoek is nodig om na te gaan of de baten van uitbreiding naar andere kunststofwegwerpartikelen opwegen tegen de kosten. Statiegeld geeft niet alleen een prikkel om zwerfafval tegen te gaan, maar de plasticflesjes die worden ingezameld, zijn bovendien bruikbaar voor ‘hoogwaardige’ recycling.

Innovatie

Innovatie van producten en recyclingtechnieken kan de recycling verbeteren of de productiekosten laten dalen. Dit kan milieuwinst opleveren. Het CPB schrijft dat bij mechanische recycling belangrijke winst is te behalen om een groter deel van het afval als bruikbare ‘monostromen’ te recyclen.

Chemische recycling en pyrolyse staan nog in de kinderschoenen, kosten momenteel veel energie en er zijn nog belangrijke barrières om tot goed bruikbare kunststof te komen. Stimuleren van innovatie kan bijvoorbeeld met subsidies.

Informatie aan huishoudens

Informatie aan huishoudens en verbetering van inzamelmethoden kunnen de kwaliteit van het recyclen verhogen. De prikkels moeten zo worden ingericht dat een optimale afweging plaatsvindt tussen kosten, opbrengsten en milieuwinsten en niet op een zo groot mogelijke hoeveelheid gerecycled kunststofafval. Overheden sturen nu nog vaak op zoveel mogelijk gerecycled afval en minder op de kwaliteit daarvan.

Reageer op dit artikel