nieuws

Energiebesparing en duurzame energieopwekking kregen meeste subsidie in 2018

Technologie & Techniek

In 2018 investeerde de rijksoverheid € 225 miljoen in energieonderzoek en -innovatie. Dit is het hoogste bedrag sinds 2011. De extra investeringen komen voort uit de klimaatenvelop om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Energiebesparing en duurzame energieopwekking kregen meeste subsidie in 2018

Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek. 43% van de investeringen ging naar betere en goedkopere methoden om hernieuwbare energie te produceren zoals efficiëntere windturbines of nieuwe coatings voor zonnepanelen. Het Rijk investeerde 29% in onderzoek naar energiebesparing in onder meer woningen en industriële productieprocessen.

Buiten deze monitor vallen de publieke investeringen in energieonderzoek via de fiscale instrumenten (WBSO en t/m 2015 RDA), overheidskredieten (Innovatiefonds MKB+) en de rechtstreekse betalingen van het ministerie van OCW aan universiteiten. De Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Stimulering Duurzame Energie+ (SDE+) vallen ook buiten deze Monitor. De twee laatstgenoemde regelingen richten zich op opschaling van energietechnologie en niet op onderzoek en innovatie en vallen daarmee buiten de definities van de IEA.

Duurzame energieopwekking en energiebesparing

Uit de Monitor blijkt dat de energiethema’s duurzame energieopwekking en energiebesparing het hart van de overheidsinvesteringen vormden. In duurzame energieopwekking werd € 97 miljoen geïnvesteerd (43% van het budget) en in energiebesparing € 66 miljoen (29% van het budget).

Waterstof en brandstofcellen

De investeringen in bijna alle energiethema’s stegen in 2018. Een opvallende stijging is zichtbaar in investeringen in onderzoek op het gebied van waterstof en brandstofcellen. Hierin is in 2018 ongeveer € 11 miljoen geïnvesteerd. Dit is 5% van het budget.

Meer industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling

Industrieel onderzoek kreeg meer subsidie dan voorheen. Dit onderzoek is er om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen in laboratoriumomgevingen. Daarnaast steeg vooral de steun voor experimentele ontwikkeling, zoals pilots onder reële omstandigheden.

Food Technology Event

VMT organiseert op 31 oktober het Food Technology Event met als thema de Duurzame Foodfabriek. Klimaatneutraal produceren staat volop in de belangstelling sinds het Klimaatakkoord. Maar wat betekenen de grote beloften voor het productieproces in de fabriek? Wat betekent het voor energieintensieve processen zoals drogen, koelen en verhitten? Moeten we de gaskraan dichtdraaien? Op het Food Technology Event gaan we daarover met elkaar in discussie. Praktijkverhalen geven inzicht in de mogelijkheden en de dilemma’s. Thema’s als energiebesparing, duurzaam koelen en energietransitie in de praktijk komen aan bod.

Reageer op dit artikel