nieuws

Groei aantal robots in industrie stagneert

Technologie & Techniek

Groei aantal robots in industrie stagneert

Het groeitempo van het aantal robots dat wordt ingezet in de industrie, stagneert. Het ING bracht de ontwikkeling in kaart en noemt de ontwikkeling verontrustend.

Robotisering is een cruciaal aspect van de noodzakelijke toekomstige economische en productiviteitsgroei, stelt ING in een rapport over industriële productiviteit. Een versnelling en betere toepassing van de robotisering is geboden, maar het groeitempo stagneert, zegt de bank. In de afgelopen tien jaar zijn het aantal industriële robots overigens vertienvoudigd. De bank verwacht dat er eind 2019 ongeveer twaalfduizend robots voor industriële doeleinden gebruikt worden.

Productiviteit levensmiddelenindustrie

De sectoren met de hoogste arbeidsproductiviteit zijn de aardolie-, chemische en farmaceutische industrie. De elektrotechnische- en machine-, en voedingsmiddelenindustrie volgen. Uit de grafiek blijkt dat de arbeidsproductiviteitsgroei in de levensmiddelensector in de periode 1996 – 2018 met een factor 1,7 toenam. Dit is minder dan de ruime verdubbeling van de chemische industrie (factor 2,3) of elektrotechniek en machines (factor 2,1).

In de periode voorafgaande aan de afgelopen recessie was de jaarlijkse groei van de arbeidsproductiviteit in de algemene industrie zes procent. Na de recessie is de jaarlijkse arbeidsproductiviteitsgroei gehalveerd tot drie procent.

Stagnerende productiviteitsgroei

ING schrijft dat de daling van de gemiddelde jaarlijkse productiviteitsgroei de nieuwe norm is. Dit komt gedeeltelijk door een blijvende krappe arbeidsmarkt voor technische beroepen vanwege aanhoudende economische groei en vergrijzing.

Bovendien raakt productiviteitsgroei door een hoger opleidingsniveau verzadigt, maar blijft het belangrijk om te investeren in personeelstrainingen en opleidingen. Op deze manier kunnen mensen nieuwe technologieën juist inzetten en gebruiken.

Het Centraal Planbureau concludeerde in november 2018 dat met name de arbeidsproductiviteit sneller moet toenemen voor een sterkere reële loonstijgingen.

Provinciale verschillen

De verschillen in productiviteitsgroei tussen de provincies zijn groot. De grafische weergave laat zien dat de productiviteitsgroei in Friesland, waar de voedingsindustrie goed is vertegenwoordigd aldus de ING, minder groeide dan het landelijk gemiddelde.

In Gelderland was de productiviteitsgroei in de periode 1996 – 2007 lager dan het landelijk gemiddelde. Door de elektrotechnische en levensmiddelensectoren werd de productiviteitsgroei in de periode 2010 – 2018 bovengemiddeld.

Robotisering

Het blijkt dus nodig dat minder mensen meer doen. ING kwam al eerder tot de conclusie dat de industrie technologie accepteert als oplossing.

Door afnemende groei in het robotgebruik in de gehele industrie is het aan elke industriële sector om het tempo van de robotisering op te schroeven. De groeivermindering is weergegeven in de grafiek die een toename van 46 procent in de periode 2006 – 2011 laat zien en een groei van achttien procent in de periode 2012 – 2017.

VMT schreef eerder al over het toenemend roboticagebruik in de voedingsmiddelenindustrie. “Robots zijn steeds beter in staat om voeding te verwerken. Wel is de inzet minder grootschalig dan in de auto-industrie, mede omdat ze door specifieke wensen en lagere orderaantallen relatief duurder zijn”, stelt Ceel Elemans, Sector Banker Food & Agri bij ING. In het artikel lichten Westfort en Ardo de voordelen toe.

Reageer op dit artikel