nieuws

‘Voedingsindustrie kan personeelstekorten opvangen met robots’

Technologie & Techniek

‘Voedingsindustrie kan personeelstekorten opvangen met robots’

De voedingsmiddelenindustrie maakt steeds meer gebruik van robotica en data-technologie om concurrerend te blijven. Volgens een rapport van het ING Economisch Bureau dat dinsdag verschijnt, verhogen robotisering en digitalisering de productiviteit van productiemedewerkers en helpt het toekomstige personeelstekorten voorkomen. Vleesbedrijf Westfort en Ardo lichten in dit artikel de voordelen toe.

Volgens het rapport ‘Foodtech: robotarm biedt voedingsindustrie de helpende hand’ van ING Economisch Bureau draagt de inzet van de voedingsindustrie van robotica en data-technologie bij aan de betaalbaarheid van voeding en aan de transparantie over het komst en productie.

Een kwart werkt met robots of data-analyses

Nederlandse voedselfabrikanten geven jaarlijks 1,4 miljard euro uit aan productietechnologie, zo stelt ING. Zodoende kunnen fabrikanten hun productie verhogen en aan de vraag uit de markt voldoen. Inmiddels maakt één op de vier fabrikanten gebruik van robotica en/of big-data-analyses. Een verdere stijging hiervan wordt door ING verwacht. Robots zijn steeds beter in staat om voeding te verwerken. Wel is de inzet minder grootschalig dan in de auto-industrie, mede omdat ze door specifieke wensen en lagere orderaantallen relatief duurder zijn”, stelt Ceel Elemans, Sector Banker Food & Agri bij ING.

foodtech in industrie3


Case: Westfort Vleesproducten

Robbert van ‘t Hoff, CEO van Westfort Vleesproducten (omzet 500 miljoen euro) bevestigt de specifieke vraag vanuit de voedingssector. De vraag van voedingsproducenten spitst zich volgens hem, bijvoorbeeld in vergelijking met de auto-industrie, meer toe op kleinere aantallen meer gespecialiseerde robots.

Van ’t Hoff: “Voor steeds meer handelingen in de verwerking van vlees komen er robots op de markt. De schaalgrootte die bij Westfort is ontstaan maakt het nu mogelijk om investeringen in robotisering rendabel te krijgen. Hoe vaker een handeling in de productie moet worden gedaan hoe eerder automatisering loont.”

Westfort bouwt aan een nieuwe verwerkingsfaciliteit waarin vooral het einde van het productieproces sterk geautomatiseerd wordt. “Het sorteren van producten en opslag in het vrieshuis zijn immers niet alleen erg arbeidsintensief maar vinden ook onder koude en voor werknemers zware omstandigheden plaats”, aldus Van ’t Hoff.

Verder ziet Westfort veel waarde in het delen van data binnen de keten. “Goede afspraken over data-uitwisseling en een goede data-infrastructuur zijn essentieel. Van elk varken dat geslacht is, is het gewicht en het vetpercentage bekend. Door die data onder andere te combineren met binnen de keten uitgewisselde gegevens over genetica is steeds beter te voorspellen wat voor ham er van een varken afkomt en hoe die het best te verwaarden is. Die voorspellingen worden steeds nauwkeuriger door een continue terugkoppeling met de daadwerkelijk gemeten gegevens waardoor Westfort de verwaarding kan optimaliseren en het rendement kan verbeteren.”

Robbert van ‘t Hoff, CEO van Westfort Vleesproducten (omzet 500 miljoen euro) bevestigt de specifieke vraag vanuit de voedingssector. De vraag van voedingsproducenten spitst zich volgens hem, bijvoorbeeld in vergelijking met de auto-industrie, meer toe op kleinere aantallen meer gespecialiseerde robots.

Van ’t Hoff: “Voor steeds meer handelingen in de verwerking van vlees komen er robots op de markt. De schaalgrootte die bij Westfort is ontstaan maakt het nu mogelijk om investeringen in robotisering rendabel te krijgen. Hoe vaker een handeling in de productie moet worden gedaan hoe eerder automatisering loont.”

Westfort bouwt aan een nieuwe verwerkingsfaciliteit waarin vooral het einde van het productieproces sterk geautomatiseerd wordt. “Het sorteren van producten en opslag in het vrieshuis zijn immers niet alleen erg arbeidsintensief maar vinden ook onder koude en voor werknemers zware omstandigheden plaats”, aldus Van ’t Hoff.

Verder ziet Westfort veel waarde in het delen van data binnen de keten. “Goede afspraken over data-uitwisseling en een goede data-infrastructuur zijn essentieel. Van elk varken dat geslacht is, is het gewicht en het vetpercentage bekend. Door die data onder andere te combineren met binnen de keten uitgewisselde gegevens over genetica is steeds beter te voorspellen wat voor ham er van een varken afkomt en hoe die het best te verwaarden is. Die voorspellingen worden steeds nauwkeuriger door een continue terugkoppeling met de daadwerkelijk gemeten gegevens waardoor Westfort de verwaarding kan optimaliseren en het rendement kan verbeteren.”

3Dprinten


Case: Ardo

ardo bedrijfBij het West-Vlaamse Ardo (omzet ruim 1 miljard euro) wordt gesignaleerd dat de vraag uit de markt naar vriesverse groente, fruit en kruiden steeds meer verschuift van kwantiteit naar kwaliteit. Op de 21 productielocaties zet Ardo daarom onder andere in op cameratechnologie om producten te sorteren en robotisering om producten te snijden. Afnemers stellen steeds strengere eisen op het gebied van voedselveiligheid en het voorkomen van contaminatie tijdens de productie is essentieel om daaraan te kunnen voldoen. Het aantal mensen dat in beschermde zones komt wordt dan ook zoveel mogelijk beperkt.

Groenten die van het land komen, worden bij Ardo onder andere geblancheerd, gefrituurd of gegrild om vervolgens direct te worden ingevroren en opgeslagen in het volledig geautomatiseerde diepvriesmagazijn. Traditioneel gebeurt het blancheren in kokend water, echter blancheren met stoom wordt echter steeds gangbaarder. Dit levert kwalitatief een nog beter product op en zorgt tegelijkertijd ook voor een lager energieverbruik.


Focus Foodtech rapport

Foodtech omvat alle technologische toepassingen in de voedingsindustrie. Innovaties in robotica, data technologie en verwerkingstechnieken zorgen voor nieuwe toepassingsmogelijkheden in de voedingsproductie. Hierdoor komt er zowel bij de primaire productie als de verwerking van voeding steeds meer technologie kijken. Het ING rapport focust zich hierop en laat de agritech, maar ook toekomstige ontwikkelingen als nanotechnologie, 3D-printing en celtechnologie hier even buiten beschouwing.

foodtech in industrie

Ontwikkelingen die aan de technologische vernieuwing in de voedingsmiddelenindustrie ten grondslag liggen zijn divers. Ten eerste is er de markt die hogere volumes en lage prijzen eist. Verdere automatisering en digitalisering en nieuwe technologieën stellen de voedingsindustrie in staat om de efficiency te verbeteren. In Nederland stegen de investeringen in automatisering en digitalisering van 950 miljoen in 1996 tot ruim 1,4 miljard in 2016. Productiviteit stijgt en kostprijs per product daalt. De stijgende investeringen geven een impuls aan de arbeidsproductiviteit. Per gewerkt uur en gecorrigeerd voor prijseffecten ligt de productiviteit in de sector ruim 25% hoger dan in 1996. Voor een (denkbeeldige) medewerker in bijvoorbeeld een industriële bakkerij betekent het dat er per uur 25% meer broden van de band af komen dan twintig jaar terug. De verschillen tussen individuele voedingsproducenten zijn overigens groot. Iedere branche kent zowel een aantal grote kapitaalintensieve bedrijven als heel veel kleine (arbeidsintensieve) bedrijven.

Hordes voor robotisering in voedingsindustrie geslecht

Robots staan symbool voor verdere automatisering van productieprocessen in food. Door technologische vooruitgang, zoals beeldherkenning en grijpertechnologie, zijn hordes geslecht waardoor robots steeds beter in staat zijn om:
1. Tere en telkens wisselende producten te hanteren.
2. Aan strikte voedselveiligheidseisen te voldoen.
3. In een uitdagende werkomgeving (hitte, vocht, kou) te functioneren.

Robots ook voor complexere taken

Binnen de voedingsindustrie worden robots voor verschillende doeleinden ingezet.
• Generieke robots voor zware standaardwerkzaamheden zoals het sorteren van dozen of het opslaan van pallets.
• Gespecialiseerde robots die complexere en meer specifieke taken uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn een karkasopener in de vleesindustrie, sla- en paprika-ontkerners in de groenteverwerking en inpakrobots voor koekjes en zoetwaren.

Een belangrijke drijfveer voor de toenemende inzet van robots is de combinatie van stijgende arbeidskosten en personeelskrapte. Met robotisering vergroten bedrijven hun efficiency en verkleinen ze hun afhankelijkheid van de factor arbeid. Daarnaast zijn eisen op het vlak van voedselveiligheid steeds strenger en kan minder menselijke inmenging in het productieproces het risico op besmetting verlagen.

Consument wil meer weten over productie van zijn voeding

De bijdrage van productietechnologie aan voeding is voor de consument vaak niet zichtbaar. Informatie over de productiestappen en de schakels in de voedingsketen vindt nog maar beperkt zijn weg naar de consument. De meerderheid (52%) van de respondenten in de ING Vraag van Vandaag zegt meer te willen weten over de productie van zijn of haar voeding. Data-technologie faciliteert de uitwisseling van informatie in de keten waardoor meer voedingsmiddelen tot op productniveau te traceren zijn.

Ceel Elemans: “Meer transparantie over de herkomst en productie van voeding helpt de afstand tussen producent en consument te overbruggen. Door RFID chips is het bijvoorbeeld mogelijk om vleesproducten van bron tot bord te volgen. Daarvoor is vaak wel verregaande samenwerking binnen de productieketen nodig”.

foodtech in industrie2

Vergrijzing stelt voedingsindustrie voor personeelsuitdaging

Op het gebied van personeel staat de voedingsindustrie voor een dubbele uitdaging. Ruim een kwart van de 150.000 werknemers gaat tussen nu en 2030 met pensioen. Tegelijkertijd vragen steeds complexere productieprocessen om scholing van personeel en om instroom van medewerkers met nieuwe kennis en vaardigheden. Technologie kan mensen zwaar werk uit handen nemen, de arbeidsproductiviteit naar een hoger niveau tillen en het risico op toekomstige personeelstekorten helpen verkleinen. Een verdere groei van de investeringen is daarbij van belang. Bij een toename van de investeringen tot 2 miljard euro in 2030 verwacht het ING Economisch Bureau dat bijna de helft van de toekomstige personeelsbehoefte via technologische innovatie kan worden ingevuld.

“Internationaal concurrerend blijven lukt de sector alleen als men én de investeringen in productietechnologie weet te verhogen én de instroom van technisch en analytisch personeel weet te vergroten” stelt Ceel Elemans.

Bekijk het hele onderzoek hier

Reageer op dit artikel