nieuws

ABN AMRO: ‘Foodsector koploper in robotisering’

Technologie & Techniek

ABN AMRO: ‘Foodsector koploper in robotisering’

Na een volumedaling van 1,3% in 2017, verwacht ABN AMRO een volumegroei voor de foodsector van 2%. De foodsector lijkt het minst belemmerd in vergelijking met andere sectoren door personeelstekorten en heeft een belangrijke slag geslagen als het gaat om automatisering en robotisering.

Dit blijkt uit de sectorprognoses van ABN AMRO.

Arbeidsmarkt

In de foodsector wordt een tekort aan arbeidskrachten het minst vaak als belemmering gezien in vergelijking met de andere sectoren.

Slechts 6% van de ondernemers geeft aan een personeelstekort te zien als belemmering bij hun activiteiten. Bij sectoren als transport (21%), ICT (22%) en zakelijke diensten (25%) ligt dit percentage veel hoger.

Robots

Dat zou kunnen komen omdat de foodsector voorop loopt als het gaat om automatisering en robotisering. Het aantal in gebruik genomen robots in de foodsector is in 2016 verdubbeld, meldt ABN AMRO.

De vrees dat robots massaal ‘onze’ banen inpikken lijkt onterecht. Er komen juist meer banen bij omdat dat de vraag naar producten en diensten toeneemt wanneer de economie groeit, aldus de bank.

Groei

Voor de foodsector verwacht de bank een  jaarlijkse groei van 2%. De economie in de belangrijkste exportlanden (Duitsland, Frankrijk en België) blijft gelijk of presteert naar verwachting zelfs beter dan in 2017.

Sectoreconoom Nadia Menkveld verwacht dat de drie EU-landen een BBP-groei van 2,5% gaan doormaken. Hier profiteert de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie op haar beurt weer van.

Bewogen jaar

De verwachte groei voor 2018 is een goede prognose voor de foodsector, die een bewogen jaar heeft gehad. De volumegroei was negatief in 2017: -1,3%. De eierverwerkende industrie presteerde minder door de fipronilcrisis, de melkaanvoer daalde licht en de productie van zuivelproducten als boter (-10%) en kaas (-3%) nam af.

 

Reageer op dit artikel