artikel

Expertpanel: Mist het Klimaatakkoord de aansluiting met de praktijk?

Technologie & Techniek

De doelstelling van het Klimaatakkoord is goed. Daar is iedereen het over eens. Maar bevat dit akkoord ook de juiste maatregelen om dit doel te bereiken? Of slaat het de plank totaal mis en werkt het vooral oneerlijke concurrentie in de hand? Vier experts geven hun visie. Dit artikel is verschenen in VMT 9 met als thema Duurzaam koelen en verhitten.

Expertpanel: Mist het Klimaatakkoord de aansluiting met de praktijk?

Marian Geluk
directeur Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)
“Ja, de industrieparagraaf van het Klimaatakkoord mist de aansluiting met de praktijk. Het is een politiek akkoord dat in deze vorm niet door onze industrie gedragen wordt. Voor alle duidelijkheid: wij staan achter de doelen van Parijs en daarmee van dit akkoord: 50 procent CO2-reductie voor 2030. Dat gaan we halen. Dit akkoord zorgt niet voor de goede randvoorwaarden om dit te bereiken en – zoals Wiebes zegt – koplopers te kunnen blijven in de energietransitie. We maken ons grote zorgen. Voor een buitenstaander lijkt het dat het gebaseerd is op het principe ‘de vervuiler betaalt’. Dit is echter niet het geval. CO2-uitstoters worden niet evenredig belast met de ODE (belasting voor de opslag van duurzame energie, red.), niet evenredig geprikkeld met de nationale CO2-heffing en ook niet evenredig gestimuleerd met de SDE++. Dat is uiteraard essentieel voor het draagvlak in onze industrie. Wij zijn een belangrijke pijler in de nieuwe economie met relatief veel werkgelegenheid en CO2. We hebben er alle vertrouwen in dat het ministerie ook belang heeft bij een rechtvaardige belasting van de industrieën, goede prikkels en uitstekende innovatiekansen. Wij kijken uit naar constructieve oplossingen voor een ambitieus en gedragen Klimaatakkoord.”

Marian Geluk is keynote spreker tijdens het Food Technology Event 2019. Ze zal ingaan op de uitdagingen van het Klimaatakkoord voor de voedingsmiddelenindustrie.
Bekijk het programma
Inschrijven

 

Paul Mesters
CEO Suiker Unie
“Het streven van het akkoord is goed. Maar voor Suiker Unie sluit het Klimaatakkoord niet aan op de praktijk. Het Klimaatakkoord kijkt naar de hoeveelheid CO2 die je reduceert op korte termijn. Maar de maatregelen om snel grote stappen te zetten hebben we al genomen. We staan nu voor moeilijkere vraagstukken. We moeten bijvoorbeeld investeren in nieuwe technologieën die nog niet altijd voorhanden zijn. Het duurt even voordat deze maatregelen een CO2-reductie opleveren. Het zou beter zijn als het akkoord meer oog heeft voor de CO2-reductie die je al gerealiseerd hebt en de effecten van de maatregelen die je nu neemt voor de lange termijn. Bovendien leidt het Klimaatakkoord tot een ongelijk speelveld. Suikerproducenten in Duitsland en België krijgen namelijk geen extra CO2-heffing, waardoor ze de suiker goedkoper kunnen aanbieden. Dit terwijl ze nu al per kg suiker meer CO2 uitstoten dan wij. Daarom is het beter om in Europees verband afspraken te maken. Bovendien wordt de CO2-heffing nu alleen gebaseerd op de warmte die je opwerkt. Er wordt niet gekeken hoe nuttig je die warmte gebruikt. Het zou beter zijn als er bijvoorbeeld gekeken wordt naar de hoeveelheid CO2 die je verbruikt per kg product. Dat geeft een beter beeld van de werkelijkheid.”

Marjolein Demmers
directeur Natuur & Milieu
“Of het Klimaatakkoord wel of niet de juiste maatregelen bevat, is nu nog niet te zeggen. De uitwerking ervan – in onder andere innovatie en stimuleringsprogramma’s – wordt daarin bepalend. Een effectief en eerlijk Klimaatakkoord: dat was onze inzet bij de onderhandelingen over het toekomstige klimaatbeleid. Het huidige Klimaatakkoord legt daarvoor een basis. De grote vervuilers betalen een CO2-heffing en worden zo geprikkeld om hun CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast wordt de SDE++ opengesteld voor de toepassing van duurzame technieken in de industrie. Vervuilers betalen en bedrijven die innoveren, krijgen steun in de vorm van subsidie. De aandacht lag bij de onderhandelingen vooral op de grote vervuilers, die veroorzaken het grootste deel van de industriële uitstoot. Het klopt dat niet alle vervuiling belast wordt. Of het akkoord effectief is en aansluit bij de praktijk zal grotendeels van de uitwerking afhangen. De ‘praktijk’ is vooral dat klimaatverandering nu plaatsvindt en dat het noodzakelijk is dat er op korte termijn een omslag komt naar een meer duurzame samenleving. Er is geen tijd te verliezen. Overheid, bedrijven, organisaties en mensen hebben duidelijkheid nodig om aan de slag te kunnen. Daarom is het goed dat dit akkoord er nu ligt.”

Paul van der Zanden
woordvoerder Klimaat & Energie

“Het Klimaatakkoord biedt een totaalpakket aan maatregelen waardoor Nederland voorop kan lopen in de ontwikkeling van duurzame productiemethoden. Het kabinet heeft de hoop en verwachting dat het Klimaatakkoord breed gedragen zal worden. Met de aanpassing van de ODE-belasting heeft het kabinet een eerlijke en uitgebalanceerde lastenverdeling gerealiseerd. De bedrijven gaan een groter aandeel betalen en de verhoging komt voor rekening van de grootverbruikers, waaronder die in de industrie. De grondslag van de ODE blijft ongewijzigd, zodat we hiermee de aansluiting houden bij de bindende Europese regelgeving. De zorgen en de aandachtspunten van de betrokken partijen, waaronder de FNLI, kunnen meegenomen worden in de uitwerking en uitvoering van het akkoord. Zo loopt er op dit moment een marktconsultatie voor de SDE++, waarbij we marktpartijen om inbreng hebben gevraagd. Daarbij geldt dat er de komende jaren stappen worden gezet om additionele technieken voor in de SDE++ te onderzoeken. Zo wordt er nu onderzoek gedaan naar zes brede categorieën van maatregelen. Zo willen we op korte termijn met een regeling komen waarin meer duurzame technologieën gestimuleerd worden.”

Reageer op dit artikel