artikel

5 tips voor het mkb om het energieverbruik te reduceren

Technologie & Techniek

Door het Klimaatakkoord staat energiereductie en -verduurzaming erg in de belangstelling. Waar grote bedrijven vaak een aparte energiemanager in dienst hebben, is dat voor het mkb meestal niet mogelijk. Hoe kunnen ook kleinere bedrijven hun energie verduurzamen? Timme Lucassen van RVO geeft 5 tips. Dit artikel is verschenen in VMT 9 met als thema Duurzaam koelen en verhitten.

5 tips voor het mkb om het energieverbruik te reduceren

1 Aandacht

Veranker energiereductie in de dagelijkse werkzaamheden. Nu de economie aantrekt gaat alle aandacht uit naar de productie, niet naar energiebesparing. Dit is jammer, want energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet te verduurzamen. Sowieso zijn energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd korter dan vijf jaar verplicht.

2 Inventarisatie

Inventariseer hoeveel energie jouw bedrijf nu en in de toekomst nodig heeft. Welke temperatuur is echt nodig en heb je de gebruikte warmte ook altijd nodig? Breng dit in kaart en je bent klaar voor tip 3.

3 Stap voor stap

Pak verduurzaming stap voor stap aan. Maak gebruik van natuurlijke vervangingsmomenten. Is een koelinstallatie aan vervanging toe? Kijk op dat moment naar de mogelijk-heden voor benutting van restwarmte en energiebesparing. Ook zijn er subsidieregelingen zoals de EIA en de ISDE. Zeker voor het mkb zijn er mogelijkheden.

4 Omgeving

Kijk buiten de muren van het eigen bedrijf naar verduurzamingsopties. Misschien kan een bedrijf uit de buurt jouw restwarmte goed gebruiken. Veel gemeenten maken ook werk van energietransitie en kunnen helpen bij het verwezenlijken van je plannen.

5 Inspiratie

Vraag RVO of energie-adviseurs om hulp, je hoeft het niet alleen te doen. Laat je inspireren door collega-bedrijven. De RVO organiseert masterclasses en inspiratietours langs bedrijven die met verduurzaming bezig zijn. Zo ontdek je hun overwegingen bij de keuze voor duurzame opties.

Food Technology Event

Tijdens het Food Technology Event op 31 oktober aanstaande is energiebesparing en -verduurzaming ook onderwerp van menige lezing. Zo vertelt Dennis van der Kroon van Van der Kroon Food Products hoe hij als mkb-bedrijf geïnvesteerd heeft in zonnepanelen en welke overwegingen daar aan ten grondslag lagen. Grotere bedrijven zoals Verstegen Spices & Sauces en FrieslandCampina vertellen hoe zij de energie die ze gebruiken duurzamer willen opwekken. Ook deze verhalen kunnen het mkb inspireren bij hun eigen bedrijfsvoering.

Bekijk het hele programma

Schrijf u meteen in

Reageer op dit artikel