artikel

Plannen voor lange termijn

Technologie & Techniek

Plannen voor lange termijn

Bedrijven die voor een grote investeringsbeslissing staan, onder meer de bouw van een nieuwe fabriek, kunnen baat hebben bij het gebruik van de tool masterplanning.

“We kunnen alternatieve plannen doorrekenen, waardoor een producent van voedingsmiddelen gefundeerd een beslissing kan nemen”, vertelt Robert Jan Smits van Oyen, senior consultant Logistics bij Tebodin.

Een bedrijf start zelf met het voorwerk. Het bekijkt welke externe factoren van invloed zijn op de investeringsbeslissing. Vervolgens bepaalt het de strategie voor de komende tien jaar. “Wij werken deze plannen dan uit in een masterplan”, geeft Smits van Oyen aan. Het advies- en ingenieursbureau heeft voor diverse opdrachtgevers in de voedingsmiddelenindustrie op deze wijze een masterplan uitgewerkt.

Nieuwbouw of verbouwen

Smits van Oyen geeft een voorbeeld. Een multinationaal voedingsmiddelenbedrijf had een regionaal bedrijf overgenomen. De productie van het aangekochte bedrijf zal door de grotere markt flink stijgen. “De klant stond voor de vraag: breiden we de huidige locatie uit of bouwen we een nieuwe fabriek? We hebben een masterplan opgesteld voor de optie nieuwbouw. Dat betekent onder andere de site-lay-out, de inrichting van de fabriek, nieuwe techno logie, hygiënisch produceren, de lokale wetgeving en de risico’s.”

Statisch in dynamische markt

“Een masterplan is nuttig voor de voedingsmiddelenindustrie omdat een gebouw statisch is”, vervolgt Smits van Oyen. “Fabrieken voor fast moving consumer goods, zoals vaak in de foodsector, hebben een snelle dynamiek met veel verschillende producten. Dit moet een bedrijf afzetten tegen een statisch gebouw dat er misschien dertig jaar staat. Zo moet men bij de bouw van een fabriek er al rekening mee houden dat de markt kan veranderen. Een masterplan is vooral nuttig voor bedrijven die voor een grote investeringsbeslissing staan, zoals een bedrijfsverplaatsing, een overname of een fusie. Via een masterplan kijken we naar het grotere geheel. We maken het plan zo flexibel mogelijk. We houden bijvoorbeeld rekening met ruimte voor uitbreiding van opslag, mocht de markt in de toekomst flink groeien. Met masterplanning voorkom je ook dat er een beslissing wordt genomen die op dit moment juist lijkt, maar die later niet de juiste lijkt te zijn. Omdat de markt alweer is veranderd.”

Diversificatie

Een ander bedrijf had zijn productie ingericht op één product en wilde meer diversificatie omdat de markt dat vroeg. “De uitgangssituatie was efficiënt maar star. We hebben breed gekeken wat diversificatie betekent voor de lopende productie, voor de logistiek en voor de wetgeving. Dit plan gaf het bedrijf de basis om onderbouwd de beslissingen te nemen.” Nu de economie weer aantrekt, bekijken voedingsmiddelenbedrijven vaker of ze een masterplan nodig hebben. “In crisistijd werd er bijna niet gebouwd of uitgebreid. Dit jaar hebben we al veel masterplannen opgesteld.” Ook voor kleine bedrijven met één site is een masterplan handig. “Het masterplan is in dat geval kleinschalig van opzet. Als ze gaan uitbreiden, is het voor hen ook handig om te weten welke opties er zijn.”

Reageer op dit artikel