nieuws

Biotech Campus Delft opent innovatiecentrum

Product & Bedrijfsnieuws

Op 3 oktober 2019 werd Planet B.io geopend op de Biotech Campus in Delft. Dit is een centrum voor innovatie in de industriële biotechnologie. Daarmee ontstaat een hub voor biotechnologie waar onderzoek en ontwikkeling samenkomen met de mogelijkheid om nieuwe, duurzame innovaties op te schalen.

Biotech Campus Delft opent innovatiecentrum

Planet B.io biedt bedrijven naar eigen zeggen toegang tot het biotech ecosysteem van Delft. Zij verwacht hiermee de komende jaren honderden extra arbeidsplaatsen te creëren voor tientallen nieuwe bedrijven. Deze bedrijven werken allemaal aan duurzame oplossingen voor uitdagingen zoals klimaatverandering, grondstoffenschaarste en duurzame productie van gezonde voeding.

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers voor Planet B.io zijn DSM, TU Delft, Gemeente Delft, Provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter. Vorige maand tekenden de vijf initiatiefnemers hiervoor een intentieverklaring. De initiatiefnemers zeggen grote kansen te zien voor biotechnologie. Zij denken dat het kan bijdragen aan de transitie naar een duurzame, circulaire economie. Wel realiseren zij zich dat de uitdagingen groot zijn.

Faciliteiten

Bij Planet B.io zijn moderne kantoor- en lab faciliteiten aanwezig. Startende ondernemingen hebben hier toegang tot biotechnologische kennis en opschalingsmogelijkheden. Bij de transitie naar een duurzame bio-based economie is opschaling en commercialisering van innovatieve technologie vaak een grote uitdaging.

Met het aanbieden van laboratoria en kantoren aan innovatieve biotechbedrijven zet Planet B.io zich in om deze bedrijven succesvol te laten groeien. De hub huisvest op dit moment vier jonge ondernemingen die bij Planet B.io hun biotechnologische innovaties verder ontwikkelen.

Samenwerken

De initiatiefnemers van Planet B.io willen technologie en ondernemerschap stimuleren om de transitie van een lineaire economie naar een duurzame, circulaire economie te realiseren. Volgens de initiatiefnemers is samenwerking tussen beleidsmakers, wetenschappers, bedrijven en investeerders hierbij essentieel.

Stimuleren

Constantijn van Oranje, Special Envoy TechLeap.NL: “Nederland heeft een wereldwijde reputatie in biotechnologie. Om de impact daarvan te vergroten, zijn meer, betere en sneller groeiende startups nodig. Het is van groot belang dat zij ondersteund en gestimuleerd worden om hun innovaties versneld naar de markt te brengen.”

“De komst van Planet B.io is daarom niet alleen een belangrijke stap in het verder versterken van ons ecosysteem, maar ook weer een sprong voorwaarts in het versnellen van de (internationale) groei van onze biotechnologiebedrijven.”

Reageer op dit artikel