nieuws

Kennisplatform Veldleeuwerik houdt er mee op

Product & Bedrijfsnieuws

Per 1 januari 2020 houdt Stichting Veldleeuwerik na achttien jaar op te bestaan. Veldleeuwerik zocht nog naar nieuwe financieringsmogelijkheden, maar succes bleef uit.

Kennisplatform Veldleeuwerik houdt er mee op

Veldleeuwerik is een kennisplatform waar telers, afnemers, leveranciers, adviesorganisaties en belangenbehartigers uit heel Nederland samenwerken aan een duurzame landbouwketen.

Het kennisplatform is betrokken bij vele plannen en visies van overheid en voedingssector, en zegt een voorbeeld te zijn voor vele regionale en landelijke projecten en initiatieven.

Geen geld

Het voortbestaan van de organisatie is geen vanzelfsprekendheid. Het aantal deelnemers aan projecten van de stichting neemt af. Hierdoor komt er niet genoeg geld meer binnen.

De huidige structuur en het verdienmodel sluiten niet meer aan op de veranderende manier waarop de keten, sector, maatschappij en overheid tot verduurzaming willen komen in de landbouw. Het einde van het huidige Veldleeuwerik is daarom onontkoombaar.

Verduurzaming landbouw

In een verklaring zegt de organisatie: “De gezamenlijke inzet binnen Veldleeuwerik is van grote betekenis geweest voor de realisatie en vertaling van het begrip duurzaamheid in de Nederlandse landbouw. Daar zijn we buitengewoon trots op.”

Eerder schreef VMT over:

·         HAK-groenten duurzaam dankzij Veldleeuwerik-methode
·         Met ketenpartners werken aan CO2-reductie om grotere stappen te zetten
·         Koopmans zet in op ambacht nieuwe stijl met regionale akkerbouwers

Reageer op dit artikel