nieuws

Ben jij als logistieke specialist het vertrouwen van je klant waard?

Product & Bedrijfsnieuws

Ouders brengen hun kinderen naar de kinderopvang, vertrekken naar hun werk en gaan ervan uit dat ze hun kind aan het eind van de dag moe maar voldaan kunnen ophalen. Welke verwachtingen hebben deze ouders als ze hun kroost achterlaten? Een vergelijking is te maken met de verwachtingen die levensmiddelenproducenten hebben van hun logistieke dienstverleners.

Ben jij als logistieke specialist het vertrouwen van je klant waard?

De eerste vraag die ’s avonds aan tafel aan de kinderen gesteld wordt, is hoe de dag is verlopen. Hebben ze zich geamuseerd, lekker gegeten, niet te veel ruzie gemaakt? Allemaal zaken die gecheckt worden om na te gaan of de organisatie waar onze kinderen verblijven ons vertrouwen wel waard is. Waar vaak aan voorbij wordt gegaan is of de ruimte waar ze verblijven wel aan alle verwachtingen voldoet. Of het niet te warm of te koud was, of het er schoon is, of de begeleiding goed is opgeleid en of er geen ongewenste dieren in de speelkamer rondlopen. We gaan er meestal vanuit dat aan deze basisvoorwaarden voldaan wordt als we onze kinderen ergens achterlaten. Net zo goed als we rekenen op voldoende toezicht door overheid of andere instanties op naleving van de normen.

Wetgeving, productveiligheid en kwaliteit telt

Ook bij goederen die een producent toevertrouwt aan een logistieke partner gelden expliciete en impliciete verwachtingen. Hiervoor is het belangrijk dat er transparantie is over de volledige supply chain en dus ook over de logistieke activiteiten. De vereisten en afspraken worden verwoord in een contract, zodat specificaties en verwachtingen duidelijk zijn voor de hele organisatie. Dit vereist dan ook een goede communicatie. Er komt heel wat bij kijken om de afgesproken dienst tot een goed einde te brengen. De juiste middelen en investeringen zijn nodig om te voldoen aan wetgeving en productveiligheid en om de kwaliteit van de diensten te kunnen garanderen. Ook is een uitgebreide risico-evaluatie noodzakelijk voor alle productgroepen en afdelingen. Hieruit volgen basisvoorwaarden die opgesteld en nageleefd moeten worden om de afgesproken dienst volgens afspraak te leveren. Daarnaast zijn bij het laden, transport en lossen van goederen verschillende parameters die het eindresultaat bepalen:

  • Materiaal: voldoet het gebruikte transportmiddel aan alle vereisten?
  • Handelingen: zijn laad- en losprocedures bekend en volgt men deze op? Zijn goederen gedocumenteerd en wat zijn risico’s van mogelijke voedselfraude en beveiliging van de lading?
  • Personeel: beschikt men over de juiste instructies en kennis om met de goederen om te gaan zoals afgesproken en verwacht?

Tracering van goederen is noodzakelijk

Als de goederen in opslag worden genomen zijn er gelijksoortige vragen waarop een antwoord moet volgen. Uiteraard wordt uitgegaan van een goede infrastructuur die goederen voldoende beschermd en die in staat is de juiste bewaarcondities te creëren. Condities moeten doorlopend gecheckt worden met de nodige inbouw van zekerheden en alarmen. Bij een vries- en ontdooi-infrastructuur bijvoorbeeld, dient een gedegen risicoanalyse voorhanden te zijn. De met de afnemer overeengekomen temperatuur moet gerealiseerd en gemonitord worden. Parameters zoals tijd van ontdooien, etc. moeten vastliggen en continu gemonitord worden. Er mag verwacht worden dat de locatie van het product gedurende het gehele proces bekend is en dat de uiteindelijke afnemer de juiste goederen onder de juiste omstandigheden ontvangt. Een eenduidige tracering is dan ook onontbeerlijk. Van elk product moet dus op elk moment bekend zijn waar het zich bevindt, wie de eigenaar is en wat de inhoud is.

Inzicht en preventie

Het is een heel karwei om dit alles te realiseren. En eenmaal operationeel is het de uitdaging om wijzigingen en verbeteringen door te kunnen voeren om het systeem voortdurend aan te passen aan een veranderende omgeving en klanteisen. Er zijn gelukkig heel wat tools en mogelijkheden om de organisatie in al haar aspecten up-to-date te houden. Zo is een klachtenprocedure belangrijk waarbij klachten als kansen worden gezien en worden benut om de organisatie naar een hoger niveau te tillen. Met behulp van bedrijfsinspecties en zowel interne als externe audits, kan op elke afdeling inzichtelijk worden gemaakt wat de kwaliteit is. Ook worden preventief problemen gesignaleerd en kunnen verbeteringen tijdig worden doorgevoerd. Alles gericht op het bouwen aan vertrouwen!

Verdien het vertrouwen van je klanten

Het is een hele klus om het vertrouwen van klanten te verdienen en behouden. Door te voldoen aan (internationaal) erkende normen en eisen, geef je (potentiële) afnemers de zekerheid dat je kwaliteit en veiligheid belangrijk vindt en dat het proces aan bepaalde standaarden voldoet. Zo zijn er GFSI erkende normen zoals IFS Logistics en BRC Storage and Distribution die het vertrouwen van klanten in een logistieke partner verstevigen. Verzeker je ook van het vertrouwen van klanten in de organisatie. Benieuwd welke erkende norm je managementsysteem naar een hoger niveau tilt? Neem contact op met N&S Quality. Ervaren specialisten helpen je graag verder om aan de snel veranderende eisen en wensen van je klanten te voldoen. 

Kijk voor meer informatie op: www.ns-quality.com

 Dit artikel is gesponsord door N&S Quality België.

N&S Quality verzorgt advies, detachering en opleiding op het gebied van Kwaliteit & Voedselveiligheid, Productkwaliteit, MVO & ARBO en Organisatieontwikkeling.

Reageer op dit artikel