nieuws

Biologische luchtfilter zorgt voor lagere milieubelasting

Product & Bedrijfsnieuws

Biologische luchtfilter zorgt voor lagere milieubelasting

JW Espo introduceert een biologische luchtfliter: het BioAir-luchtfilter.

Het filter zorgt voor 99% fijnstofreductie, 96,4% geurreductie en 93,4% ammoniakreductie. aldus JW Espo.

Werking

Verontreinigde lucht wordt met behulp van ventilatoren door het fliter geblazen. In het filter wordt de lucht gelijkmatig verdeeld en verplaatst het zich langzaam omhoog. Via een biomedische omzetting met micro-organismen worden de gewenste stof- en emissiereducties bereikt. Hierdoor ontstaat er een schone en stankloze lucht.

Verder is het bio-filter laag in onderhoudskosten. Er is namelijk in tegenstellig tot chemische luchtwassers geen zwavelzuur nodig, als residu geen spuitwater. Bovendien zijn de investeringen lager.

 

Reageer op dit artikel