Fraude met schelpdieren veroorzaakt zieken
Stijging fraude onontkoombaar in pandemie
Nieuwe DNA-databank legt visfraude bloot