nieuws

‘Kwaliteitszorg doe je niet vanuit je luie stoel’

Mensen & Loopbaan

‘Kwaliteitszorg doe je niet vanuit je luie stoel’

Klanten stellen steeds hogere eisen aan de voedselkwaliteit en de wetgeving verandert continu. Dat maakt de rol van QA-medewerkers complex. Ze moeten niet alleen inhoudelijk op de hoogte zijn, maar ook zorgen dat de productieafdeling alle eisen naleeft. Het is dan ook belangrijk dat opleidingen voor QA’ers veel aandacht besteden aan de aansluiting van theorie op praktijk en aan persoonlijke ontwikkeling.

Jonge QA-medewerkers die na hun opleiding aan de slag gaan bij een voedingsmiddelenbedrijf, ervaren vaak dat de praktijk anders is dan ze hadden gedacht. Ze hebben de theorie goed op een rijtje, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van producten, maar ze moeten ook zorgen dat productiemedewerkers alle steeds veranderende regels en voorschriften nauwgezet opvolgen. In dat laatste schuilt de grootste uitdaging.

Kwaliteitsmedewerker

“Het vak van QA’er goed uitoefenen gaat niet vanzelf”, weet Alex Bulterman, docent bij SVO vakopleiding food, dat onder meer de mbo4-opleiding Kwaliteitsmedewerker aanbiedt. “De sector is altijd in beweging. We zien dat klanten steeds hogere eisen gaan stellen, steeds snellere leveringen willen en dus een snellere productie eisen. De wetgeving verandert ook continu, omdat de kwaliteitseisen die aan de voedingsindustrie worden gesteld nu eenmaal steeds strenger worden. Dit heeft gevolgen voor de productieprocessen bij bedrijven. Het is vervolgens aan de kwaliteitsmedewerker om te zorgen dat de producten ondanks de druk toch aan de hoge kwaliteitseisen blijven voldoen. Dat is lastig.”

Samenwerking met Productie

Het is voor QA-medewerkers heel belangrijk dat ze nauw samenwerken met de productieafdeling. Kwaliteitszorg organiseer je niet vanuit je luie stoel, je moet de werkvloer op. “Dat vinden studenten vaak een uitdaging”, zegt Bulterman.

“Productie en kwaliteitszorg moeten het samen doen, maar hebben naast een gezamenlijk belang ook hun eigen belangen. De productieafdeling moet binnen een bepaalde tijd producten afleveren, terwijl de QA-medewerker moet zorgen dat de kwaliteit ervan geborgd blijft. Hij voert steeds verbeteringen door en bereidt het bedrijf voor op de nieuwste ontwikkelingen. Als QA’er ontmoet je regelmatig weerstand bij collega’s, waar je op een goede manier mee om moet gaan. Onze QA-studenten zijn vaak nog jong en dan is dat niet altijd makkelijk.”

Aansluiting theorie en praktijk

SVO vindt het heel belangrijk dat theorie en praktijk naadloos op elkaar aansluiten. De studenten van de opleiding Kwaliteitszorg van SVO werken vier dagen in de week bij een bedrijf en gaan een dag in de week naar school.Kwaliteitszorgexperts uit de praktijk geven regelmatig gastlessen op school, zodat de laatste ontwikkelingen en wetten uitgebreid aan bod komen.

De opleiding wordt continu verder ontwikkeld aan de hand van de laatste veranderingen in het vak. SVO houdt bovendien nauw contact met leerbedrijven, om te zorgen dat de opleiding blijft voldoen aan de eisen die vanuit de praktijk aan QA-medewerkers worden gesteld.

Persoonlijke ontwikkeling essentieel

Om QA-studenten goed voor te bereiden op de werkpraktijk, besteedt SVO in de opleiding veel aandacht aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Bulterman: “Als jonge QA-medewerkers het moeilijk hebben aan het begin van hun carrière, komt dat vaak doordat ze nog niet stevig genoeg in hun schoenen staan. Effectief communiceren, communicatietechnieken,omgaan met weerstand, begrip kweken en motiveren zijn daarom een belangrijk onderdeel van de opleiding. Hoe kun je collega’s meekrijgen, hoe geef je sturing aan kwaliteitszorg en veranderprocessen? Studenten maken een persoonlijk ontwikkelingsplan, waar ze samen met hun docenten en mentor aan werken. We doen rollenspellen en we behandelen moeilijke praktijksituaties, zodat studenten handvatten krijgen om daarmee om te gaan. Theoretische kennis is belangrijk, maar de manier van communiceren is dat net zo goed. Als je dat onder de knie hebt, ben je als QA-medewerker een heel eind op weg.”

Foto's

Reageer op dit artikel