nieuws

Tekort technici kan concurrentiepositie Nederland schaden

Mensen & Loopbaan

Tekort technici kan concurrentiepositie Nederland schaden

In de crisisjaren raakten veel bedrijven technische krachten kwijt. Nu de economie in de lift zit, blijkt het lastig om technisch personeel te vinden, blijkt uit de TechBarometer van opleider ROVC onder 969 personen uit verschillende sectoren, waaronder de voedingsindustrie. Dit tast de concurrentiepositie aan.

47% van de respondenten uit de voedingsindustrie verwacht een tekort aan technici, blijkt uit het ROVC-onderzoek. Zo’n 19% signaleert vooral een kwalitatief tekort, 7% een kwantitatief tekort, zo meldt de ROVC TechBarometer

Monteurs

Gespecialiseerde installateurs en onderhouds- en storingsmonteurs zijn de komende jaren gewild. Dit komt mede omdat duurzaamheid een steeds grotere rol speelt in de maatschappij, waardoor bijvoorbeeld de vraag naar energiezuinige systemen zoals warmtepompen toeneemt. De belangrijkste oorzaak van de tekorten de komende jaren is de slechte aansluiting van het reguliere onderwijs op het bedrijfsleven (30%). Ook een slecht imago in de technische branche (ruim 22%).

Instroom en uitstroom

Maar ook vergrijzing speelt een belangrijke rol, stelt zo’n 20% van de respondenten. Het ROVC signaleert dat er minder instroom is van technici en meer uitstroom. De oplossing volgens de technische dienstverlener is meer opleidingen op maat aanbieden. Ook is het belangrijk te kijken naar iemands motivatie. “Die is minstens zo belangrijk dan of iemand de juiste papieren heeft.

Concurrentiepositie

Zorgwekkend is dat 86% van de ondervraagden denkt dat het tekort aan technisch geschoold personeel de concurrentiepositie kan aantasten van Nederland. Bedrijven zijn zelf aan zet om iets te doen aan de tekorten. Dat kan door meer scholing op maat in te zetten en te focussen op ‘een leven lang ontwikkelen .’

Reageer op dit artikel