nieuws

WHO: Babyvoeding nog te suikerrijk en niet goed aangeprezen

Ingrediënt & Product

WHO: Babyvoeding nog te suikerrijk en niet goed aangeprezen

De marketing rond veel babyvoeding is niet goed, concludeert de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In twee studies van deze VN-organisatie, die gehouden zijn in Europa, komt naar voren dat ‘een groot deel van de babyvoeding onterecht als geschikt voor kinderen onder zes maanden wordt aangeprezen en dat veel van dit soort voeding ongepast, hoge hoeveelheden suiker bevat.’

De WHO constateert dat aanbieders van babyvoeding zich weliswaar aan de Europese wet houden, maar wijst tegelijkertijd op de WHO International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes en de WHO-richtlijnen. Hierin staat expliciet dat aanvullende babyvoeding, naast borstvoeding, niet in de markt aangeprezen zou moeten worden als geschikt voor kinderen onder zes maanden.

De WHO beveelt sinds lange tijd aan dat baby’s de eerste zes maanden exclusief borstvoeding krijgen. Sinds 2016 is daar de wereldwijde richtlijn bijgekomen waarin wordt gevraagd geen promotie te doen voor aanvullende producten voor zuigelingen onder zes maanden.

Kindermarketing

De Europese tak van de WHO onderzocht tussen november 2017 en januari 2018 7955 producten die qua marketing gericht waren op zuigelingen en jonge kinderen. Deze kwamen van 516 winkels in vier steden van de Europese WHO-regio, uit Wenen, Sofia, Budapest en Haifa.

Hiervoor werden data over commerciële babyvoeding in supermarkten verzameld over de voedingswaarde, de verpakking, etikettering en promotie (inclusief claims). De WHO concludeert dat in de vier onderzochte steden een substantieel aandeel van de producten, tussen 28 en 60 procent, werd aangeprezen als geschikt voor kinderen onder de zes maanden. suiker

Suiker

In drie van de steden bleek meer dan de helft van de onderzochte producten meer dan dertig procent van de dagelijkse energie uit suiker te leveren. Ongeveer een derde van de producten bevatte volgens het etiket suiker, geconcentreerd vruchtensap of andere zoetmakers als ingrediënt. Volgens de WHO zijn het deze ingrediënten die de voorkeur van kinderen voor een zoete smaak ontwikkelen.

Ook producten die van nature een suikers bevatten uit natuurlijke producten die geschikt zijn voor kinderen, zoals groente en fruit, zijn volgens de WHO een bron van zorg, bijvoorbeeld als het gaat om gepureerde producten die hoge niveaus van vrije suikers kunnen bevatten.

Babyvoeding

‘De verwachting is dat voeding voor zuigelingen en jonge kinderen voldoet aan verschillende, overeengekomen aanbevelingen over voeding en de samenstelling ervan’, zegt Dr João Breda, Hoofd van het Europese WHO-bureau voor de Preventie en Controle van Niet-overdraagbare Aandoeningen. ‘Niettemin is er bezorgdheid dat veel producten nog steeds te veel suiker bevatten.’

Nutriëntenprofiel

Ook ontwikkelde de WHO een zogenoemd Nutrient Profile Model (NPM) voor kinderen van 6 tot 36 maanden waarmee aanbieders van kindervoeding kunnen bepalen of hun producten al dan niet geschikt zijn om voor deze groep aan te prijzen. Bij de WHO aangesloten landen en stakeholders hebben dit in concept toegezonden gekregen voor verdere discussie en overweging.

Reageer op dit artikel