nieuws

Ministerie VWS trekt regie productverbetering naar zich toe

Ingrediënt & Product

Na 2020 houdt het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (APV) in zijn huidige vorm op te bestaan. In het nieuwe systeem met bijbehorende criteria gaat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) meer sturen op de reductie van zout, suiker, vet en calorieën.

Ministerie VWS trekt regie productverbetering naar zich toe
Inge Stoelhorst van VWS in gesprek met hoofdredacteur Willem-Paul de Mooij tijdens het Food Law Event op 20 juni.

Met nog een jaar te gaan, is op onderdelen veel vooruitgang geboekt met het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (AVP), vertelt beleidscoördinator Inge Stoelhorst van het ministerie van VWS tijdens het Food Law Event van VMT op 20 juni. Zo nam de hoeveelheid zout in kaas af, evenals de hoeveelheid suiker in frisdranken.

Akkoord Verbetering Productsamenstelling

Ook waardeert VWS de drie extra afspraken die in het APV zijn gemaakt: minder calorieën in frisdranken (15% minder calorieën in 2020), kleinere porties koek en gebak en minder toegevoegde suiker in zuiveltoetjes.

Stoelhorst: “Het is wel een worsteling om de afspraken in het AVP verder te krijgen. Over de volle breedte moet meer gebeuren.” Daarom zal VWS als het Akkoord volgend jaar afloopt de regie meer naar zich toetrekken.

Begin 2014 ondertekenden partijen uit de voedselketen waaronder de FNLI en het CBL het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (AVP). Het doel was om de gehaltes zout, verzadigd vet en calorieën in voedingsmiddelen te verminderen. Dit zou moeten leiden tot een gezonder productaanbod.

CBL, FNLI en toenmalig minister van VWS Edith Schippers zetten hun handtekening onder het APV in 2014.

Productcategorieën en criteria

Als opvolger van de APV begint VWS in 2020 met een nieuw systeem. Stoelhorst: “We stellen dan geen reductiedoelen meer. We gaan nu als overheid in verschillende stappen zelf de verbeteringen aangeven.”

Momenteel overlegt het ministerie met een aantal deskundigen om productcategorieën vast te stellen en trapjes met criteria op te stellen. “Die zullen straks gepubliceerd worden. Dat zal dan het richtsnoer worden het waar het bedrijfsleven zich op kan richten. We bouwen verder nog stimulansen in het systeem zodat het ook daadwerkelijk gaat werken.”

Stoelhorst benadrukt dat er geen nieuw APV komt. Het wordt meer een criteriasysteem voor allerlei productcategorieën zoals de wens was in het Preventieakkoord. “Dit jaar zullen we langzamerhand de criteria per categorie publiceren en uitrollen.”

Herformuleringsclaim

Wat veel voedingsmiddelenbedrijven steekt, is dat ze pas kunnen communiceren over hun productverbeteringen bij een minimale zout-, vet, suiker- en caloriereductie van 30%. Stoelhorst weet dit en lobbyde meerdere keren in Brussel om hier verandering in te brengen. “We hadden discussies om een herformuleringsclaim erdoor te krijgen, maar deze is destijds, zo’n twee jaar geleden, afgewezen door het Europees Parlement. Misschien lukt het in de volgende commissieperiode wel.”

Reageer op dit artikel