nieuws

‘Eiwittransitie is een oud begrip, het gaat om herstel van de balans’ (video)

Ingrediënt & Product

‘Eiwittransitie is een oud begrip, het gaat om herstel van de balans’ (video)

“We moeten de balans tussen plantaardig en dierlijk eiwit herstellen”, betoogde Jeroen Willemsen, directeur Food for Impact tijdens het Food Future Event 5 april jongstleden. Analist Beyhan de Jong van de Rabobank ziet in de markt van plantaardige eiwitten veel veranderen. “Nadenken over onze vleesconsumptie is een wereldwijde trend.”

Willemsen laat in zijn presentatie zien hoeveel er de afgelopen jaren is ondernomen op het gebied van de eiwittransitie of herstel van de eiwitbalans zoals hij het liever noemt. “Eiwittransitie is een oud begrip, vergeet dat.” In onderstaande video legt Willemsen uit waarom:

Miljarden nodig

In zijn lezing noemt hij ook diverse maatschappelijke initiatieven zoals de Week zonder Vlees van blogger Isabel Boerdam begin maart. Diverse samenwerkingsverbanden zoals de Protein Cluster en de Green Protein Alliance tonen ook de vooruitgang van de sector. Willemsen ziet dat er in Nederland veel werk wordt gemaakt van dit eiwitherstel.

Een selectie van de enkele productinnovaties van de afgelopen jaren:

jeroen w pl eiwitten Food Future Event2018

Om de eiwitbalans te herstellen is echter nog miljarden investering nodig van de overheid net zoals voor de energietransitie is gedaan, betoogt Willemsen namens de Green Protein Alliance.

Wereldwijde trend

Rabobank-analist Beyhan de Jong ziet de markt ook veranderen. Ze kijkt wat de veranderingen betekenen voor de vleesindustrie. Ze laat zien dat flexitariër wereldwijd aan populariteit wint. “Nadenken over onze vleesconsumptie is een wereldwijde trend”, aldus De Jong. Als voorbeeld geeft ze de keten Veggie Pret (van Pret a Manger), oorspronkelijk bedoeld als tijdelijke pop-up voor flexitariërs. Het was echter zo populair dat het een vaste plek heeft gekregen en is uitgebreid met twee extra vestigingen.

plant eiwitten rabobank

Gedragsverandering

Een paar dagen voor het event is een rapport verschenen van het Rli waarin nogmaals werd aangeraden om minder vlees te eten. Met de zaal wordt gediscussieerd over hoe dat bereikt kan worden. Jeroen Willemsen geeft aan dat Profetas 12 jaar geleden tot dezelfde conclusie kwam. Ina van Eelen van Just geeft aan dat het ongelofelijk moeilijk is om consumenten met een lage SES (sociaal economische status) te bereiken met de boodschap om meer plantaardig te eten. “Het zal moeten via scholen en onderwijs.”

De aanwezigen zijn het er over eens dat als de overheid er vol voor gaat dat het massa krijgt. Volgens Ilse Straver van Wessanen zal het zeker nog een generatie kosten voor de eiwitbalans is hersteld. De sector zou behalve van de energiesector ook kunnen leren van de biologische.

Reageer op dit artikel