nieuws

Nederlands kalfs- en rundvlees weer toegestaan in VS

Ingrediënt & Product

Nederlands kalfs- en rundvlees weer toegestaan in VS

De Amerikaanse overheid heeft groen licht gegeven voor de export van Nederlands kalfsvlees naar de Verenigde Staten (VS). Dit is het resultaat van vele jaren intensief werk van de Nederlandse overheid en vleessector.

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is zeer verheugd over dit besluit en dankt alle betrokkenen binnen de Nederlandse overheid voor hun inspanningen.

BSE en hormonen

Vanwege de vele BSE-gevallen in de EU kondigde de VS in 1998 een algeheel importverbod voor EU-rundvlees af. Min of meer tegelijkertijd legde de VS een strafheffing op aan Europees rund- en kalfsvlees vanwege het Europese importverbod voor Amerikaans rundvlees behandelt met hormonen.

Oplossing hormoongeschil

In 2009 is er een oplossing gekomen voor het hormoongeschil tussen de EU en de VS. Daarmee werden de strafheffingen voor Europees en daarmee voor Nederlands kalfsvlees weggenomen.

BSE-ban opgeheven

Na jaren onderhandelen, nam de VS in 2014 de tweede importbelemmering weg en hief zij haar BSE-ban op voor de hele EU. Daardoor konden de Nederlandse en Amerikaanse overheid afspraken maken over de voorwaarden waaronder export van kalfsvlees weer zou kunnen plaats vinden.

Markttoegang VS

Na een laatste inspectie eind 2015, zet de VS nu de laatste stap in dit proces door Nederland officieel markttoegang te verlenen.

Europese markt onder druk

Doordat de Europese markt voor kalfsvlees onder druk staat, is het van belang voor de Nederlandse kalfsvleessector om nieuwe afzetmarkten te ontwikkelen. De VS is een potentieel erg interessante markt voor de export van Nederlands kalfsvlees.

Reageer op dit artikel