nieuws

FNLI nomineert 3 potentiële winnaars voor FNLI Award 2019

Economie & Bedrijven

FNLI nomineert 3 potentiële winnaars voor FNLI Award 2019

Op 10 oktober 2019 reikt de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) voor het eerst de FNLI Award uit. De drie genomineerden zijn: Kees den Uijl (Euroma), Ad Jansen (Suiker Unie) en het Lipton Team (Unilever). Zij maken kans op de titel ‘Frontrunner van de levensmiddelenindustrie’.

De FNLI Award is een prijs voor personen of teams die door middel van hun inzet op het gebied van grote maatschappelijke vraagstukken een belangrijke bijdrage leveren aan uitdagingen in de voedingsmiddelenindustrie. Het gaat om ontwikkelingen die in de praktijk levensvatbaar zijn en die een grote maatschappelijke en economische impact kunnen hebben.

Met deze prijs wil de FNLI bijdragen aan de zichtbaarheid van producenten die actief zijn binnen thema’s zoals: duurzaam verpakken, productverbetering, terugdringen van voedselverspilling, energie- en CO₂-besparing, betere tracking en tracing en internationaal verantwoorde inkoop.

Beoordelingscriteria

De inzendingen zijn beoordeeld op basis van de volgende criteria:

  1. De haalbaarheid en mate van toepasbaarheid van het initiatief of project in relatie tot markt en marktomvang
  2. De potentiële maatschappelijke en economische impact die de implementatie van het project/initiatief met zich meebrengt
  3. De mate van vernieuwing en onderscheidend vermogen van het initiatief of project
  4. De rol van en wijze waarop individuele personen of teams bijdragen aan het initiatief of project
  5. De mate waarin het initiatief of project aansluit bij speerpunten van de FNLI

Genomineerden

FNLI nomineerde de volgende voedingsmiddelenbedrijven:

Euroma

Dhr. Kees den Uijl van Euroma paste als eerste ter wereld de PrimaPure stoomtechnologie toe. Dit is een hittebehandeling voor kruiden en specerijen met behoud van kwaliteit en smaak. Hierdoor wordt het risico op voedselbesmettingen verkleind en de hoeveelheid sporen worden drastisch verlaagd. Door dit continu-stoomsysteem worden kruiden en specerijen met stoom ontsmet op microbiologisch niveau. Deze technologie is binnen de industrie wereldwijd overgenomen.

Suiker Unie

Ad Jansen is stafmedewerker logistiek bij Suiker Unie en zorgt voor een zo veilig en duurzaam mogelijk transport van suiker. Hij heeft het project ‘Onderweg op eigen groen gas’ opgezet. Met dit project gaat de CO₂-uitstoot per bulkvrachtwagen met 90% omlaag. Dit komt neer op 160 ton CO₂ per vrachtwagen per jaar. Ook wordt er in vergelijking met een Euro 6 dieselmotor, 75-90% minder fijnstof en stikstofoxiden uitgestoten. Het gebruikte groene gas wordt door de Suiker Unie zelf opgewekt met suikerbietresten in haar biomassavergisters.

Unilever

Het team van Lipton betrekt de consument bij de recycling van de flesjes en zwerfafval. Een voorbeeld is de samenwerking met GoClean waarbij met behulp van vrijwilligers van deze organisatie 51.000 stuks zwerfafval is opgehaald. De vrijwilligers brachten het ingezamelde zwerfafval in kaart met een app. Deze app registreerde en analyseerde vervolgens het zwerfafval als data. Aan de hand van deze analyse zal Lipton meer concrete acties gaan voeren om zwerfafval te reduceren.

Vakkundige Jury

Deze genomineerden zijn gekozen door de jury van de FNLI Award, bestaande uit: Katinka Abbenbroek (directeur Springtij), Bas Alblas (voorzitter FNLI), Loes de Maat (NVWA), Annet Roodenburg (HAS), Bert Roetert (CBL) en Laurens Sloot (EFMI/RUG). Op 10 oktober worden de genomineerden tijdens de FNLI-jaarbijeenkomst aan het publiek voorgesteld. Dit publiek zal vervolgens de winnaar van de FNLI Award 2019 kiezen.

Reageer op dit artikel