nieuws

Data delen: waar trekken fabrikanten de grens?

Economie & Bedrijven

Data delen: waar trekken fabrikanten de grens?

Multinational Pepsico en MKB-bedrijf De Smaakspecialist vertellen over hoe zij ervoor zorgen dat hun productdata in de datapool (GS1 Data Source) betrouwbaar zijn. Ook waar zij de grens trekken als het gaat om wie eigenaar en daarmee verantwoordelijk is voor hun data. Zij doen dit op het Food Future Event op 5 april in Den Bosch. Sessie voorzitter is Murk Boerstra, adjunct-directeur, FNLI.

De kwaliteit van productdata en wie voor deze data verantwoordelijk is, wordt urgenter nu behalve (online) retailers steeds meer partijen – van (markt)onderzoekers tot app-ontwikkelaars – gebruik willen maken van productgegevens.

Aandacht voor kwaliteit productdata steeds urgenter

Boerstra vertelt kort over het programma DatakwaliTijd 2.0. Hiermee moet de kwaliteit van productinformatie die in de levensmiddelenketen wordt uitgewisseld via GS1 duurzaam verbeteren. Waar staan we nu? Waar liggen voor de nabije toekomst de prioriteiten en hoe kan de voedingsmiddelenproducenten daarbij samenwerken?

Goede datakwaliteit onderdeel DNA Pepsico

Pepsico heeft tal van concrete maatregelen doorgevoerd die de kwaliteit van hun productinformatie in de GS1 datapool heeft verbeterd. Hedy Smeets, Digital Product Management Lead Benelux, PepsiCo, vertelt over de resultaten van deze verbetermaatregelen. Praktische zaken komen aan bod zoals: welke afwegingen zij hebben gemaakt en hoe zij controle houden over hun eigen productdata, nu steeds meer partijen deze voor steeds meer doeleinden gebruiken. Wie is waarvoor verantwoordelijk en waar trekt Pepsico de grens?

DatakwaliTijd levert De Smaakspecialist écht wat op

Transparantie en datakwaliteit is voor De Smaakspecialist, een leverancier van biologische producten, zeer belangrijk. Directeur Maarten de Leung zal aangeven hoe een MKBbedrijf als zij hun productdata in GS1 Data Source hebben weten te verbeteren. De quick scan die zij samen met GS1 hebben uitgevoerd speelde een belangrijke rol bij het achterhalen van waar de pijnpunten lagen. Hoe hebben zij die opgelost?

Toekomst data delen onzeker

In een tijd van toenemende transparantie wordt het delen van data voor een groeiende aantal doelen steeds belangrijker. Seppa Jongsma, accountmanager GS1 Data Link, gaat in op waar volgens haar de toekomst ligt voor het delen van productdata en wat daarbij de rol is van GS1.

Debat: Is ‘the sky the limit’?

Aansluitend zullen sprekers en deelnemers met elkaar van gedachten wisselen over het delen dan Productdata. Waarom hebben veel bedrijven hun data nog niet op orde? Wat moet er gebeuren om dit alsnog voor elkaar te krijgen? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe groot is de roep om transparantie? Wie mag over welke data beschikken? Onder welke voorwaarden mag dat? Waar trekt je als voedingsmiddelenproducent de grens of is ‘the sky the limit’?

Meer informatie, programma en inschrijven

VMT organiseert het Food Future Event op 5 april in Den Bosch. Radicale transparantie is het centrale thema van het programma. Reserveer deze datum in uw agenda en schijf u snel hiervoor in.

Reageer op dit artikel