nieuws

CDA-europarlementariër Schreijer Pierik: Nederland moet pluimveehouders compenseren

Economie & Bedrijven

CDA-europarlementariër Schreijer Pierik:  Nederland moet pluimveehouders compenseren

De Belgische overheid ondersteunt haar pluimveehouders die schade leden door de fipronil-affaire. De Belgen zullen €21,8 miljoen uitkeren. Nederland trekt geen geld uit voor zijn getroffen pluimveehouders en dat zou wel moeten vindt Europarlementariër Annie-Schreijer-Pierik.

De Europese Commissie keurde nationale steunmaatregelen van de Belgische regering goed aan door fipronil getroffen kippenboeren.

Compenseren fipronil

In Nederland sloeg de crisis heviger toe, aldus het CDA. Maar een woordvoerder van landbouwminister Carola Schouten lieten weten dat Nederland niet van plan is de agrariërs te compenseren. “Onbegrijpelijk”, waarschuwt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik.

Ongelijk speelveld

“Op deze wijze ontstaat een ongelijk Europees speelveld. Bovendien dreigen nog steeds talrijke Nederlandse pluimveehouders met de van hen afhankelijke bedrijven verderop in de keten kopje onder te gaan.” De CDA-woordvoerder landbouw in het Europees Parlement roept de Europese Commissie daarom met klem op om ook bij Nederland en andere EU-lidstaten aan te dringen op soortgelijke steunmaatregelen en de instelling van een compensatiecommissie “naar Belgisch voorbeeld.”

Private partij

De landbouwwoordvoerder vertelde Schreijer-Pierik dat compensatie in Nederland niet aan de orde is omdat een private partij de schade veroorzaakte.
Maar de EC stelde nu juist onafhankelijk vast dat de fipronilcrisis “helemaal geen bedrijfsrisico” vormt, aldus de Europarlementariër. Schreijer Pierik: “In Nederland is de schade voor de sector al opgelopen tot €75 of mogelijk €85 miljoen volgens landbouweconomen van Wageningen University and Research (WUR). De indirecte financiële schade in de keten daarbovenop is nog veel groter. De Nederlandse autoriteiten moeten hun verantwoordelijkheid nemen.”

Ketenverstoringen

Bovendien dreigen volgens de CDA’er in de toekomst wel degelijk Europese markt- en ketenverstoringen door “onnodige” faillissementen in Nederland. “Financieel gezonde, duurzame pluimveehouderijen en eierbedrijven zijn getroffen. Ook vele biologische familiebedrijven, die te goeder trouw meenden met natuurlijke plaagbestrijding te werken.” De Europarlementariër wil daarom dat eurocommissaris Phil Hogan samen met Schouten aan een regeling gaan werken. Daarbij denkt ze niet alleen aan compensatie van de Nederlandse overheid, maar ook aan Europese steunmogelijkheden voor Nederlandse pluimveehouders. “De nood is enorm.”

Vogelgriep

Schreijer-Pierik: “Het overeind houden van gezonde bedrijven is van belang voor de Nederlandse economie, maar ook voor de slagvaardige, maar zeer kostbare vernietiging van fipronilresten in stallen en mest. Dat moet milieuvriendelijk en kostenefficiënt gebeuren, maar plaatst pluimveehouders al maanden voor enorme extra financiële lasten. Bovendien hangt de dreiging van vogelgriep opnieuw als zwaard van Damocles boven de sector.”

Reageer op dit artikel