nieuws

Meer faillissementen in foodsector

Economie & Bedrijven

Meer faillissementen in foodsector

In de eerste helft van 2017 nam het aantal faillissementen in de Foodsector met bijna 50% toe: 39 in de eerste helft van 2016 naar 58 in dezelfde periode van 2017.

Dit meldt ABN Amro in de faillissementen update. Volgens de bank lijkt de stijging behoorlijk, maar zelfs na de stijging ligt het aantal faillissementen per maand nog onder het langetermijn gemiddelde en 55% onder de piek uit 2013.

 

Structurele oorzaken

Gemiddeld gingen er in 2017 2,8 per 1000 bedrijven failliet. Voor de Foodsector ligt dit aantal twee en half keer zo hoog. Volgens de ABN Amro komt dit door twee structurele oorzaken. Ten eerste is het aantal faillissementen ten opzichte van het totaal aantal opheffingen hoog in de sector. Bovendien komen er minder éénmansbedrijven in de foodsector voor dan in veel andere sectoren. Eenmansbedrijven gaan minder vaak failliet en drukken daarmee de faillissementsgraad.

 

Druk op marge

De bank verwacht voor 2017 en 2018 verwacht ABN AMRO een stabilisering van het aantal faillissementen in de Foodsector, maar de hogere inputprijzen voor zuivel, vlees en granen kunnen dit jaar voor druk op de marge zorgen.

 

Brexit en rentestijging

Er zijn twee onzekere factoren die de komende jaren een rol kunnen spelen rond de ontwikkeling van het aantal faillissementen. Voor bedrijven die veel zaken doen met het Verenigd Koninkrijk zullen de financiele risico’s toenemen door de Brexit.

 

Daarnaast verwacht het Economisch Bureau van ABN AMRO dat de ECB begin 2018 begint met het stapsgewijs afbouwen van haar obligatieaankopen. In juni 2018 zou men het opkoopprogramma dan kunnen beëindigen. Als gevolg hiervan zal de rente langzaam weer gaan stijgen. Voor bedrijven met een relatief zwakke financiële positie kan een (her)financiering dan aanzienlijk duurder uitpakken. De kans bestaat dat bedrijven hierdoor in problemen komen.  

Reageer op dit artikel