nieuws

FNLI: klachten over Ahold Delhaize stijgen tot grote hoogte

Economie & Bedrijven

FNLI: klachten over Ahold Delhaize stijgen tot grote hoogte

De manier waarop Ahold Delhaize omgaat met zijn leveranciers wekt wrevel bij de FNLI. Die dient daarom een klacht in vanwege oneerlijke handelspraktijken. “Soms is er van winstgevendheid geen sprake meer.”

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) legt een klacht neer bij de stuurgroep Eerlijke Handelspraktijken over de handelswijze van Ahold Delhaize, bevestigt de belangenbehartiger tegen VMT.

Klachten Ahold Delhaize

“Afgelopen weken steeg het aantal klachten over Ahold Delhaize tot grote hoogte”, vertelt FNLI-directeur Philip den Ouden. Het gaat om tientallen bezwaren van vooral kleine- en middelgrote bedrijven. Fabrikanten herkennen zich in de berichtgeving in de media over het bedingen van eenzijdige kortingen bij leveranciers door Ahold Delhaize.

Gedragscode Oneerlijke Handelspraktijken

De klachten spitsen zich toe op de kortingsbedinging met terugwerkende kracht en het openbreken van bestaande contracten. Ook het vragen van vergoedingen zonder tegenprestatie en het dreigen dat “de handel niet beter wordt” bij niet meewerken, steekt de ondernemers.

Volgens de FNLI lijkt het erop dat Ahold Delhaize gezien de aard van de klachten zich niet houdt aan de afspraken in de Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken. Ook de supermarktketen ondertekende deze code.

Voordeel leverancier

Den Ouden: “Afspraken tussen retail en fabrikanten moeten altijd gericht zijn op de toekomst én niet op afspraken die al lopen. Bovendien moet er altijd voordeel te behalen zijn voor de leverancier.”

CBL en LTO

In 2013 richtte het ministerie van Economische Zaken de stuurgroep Eerlijke Handelspraktijken op als een pilot. Naast de FNLI behoren LTO (landbouw), CBL (supermarkten) tot de leden.

“Eind vorig jaar is de pilot afgelopen en ondanks dat er geen klachten binnenkwamen, besloot de minister van EZ toch door te gaan”, legt Den Ouden uit. De FNLI is achteraf niet helemaal tevreden over de opzet van de stuurgroep. Zo ontbreekt er een klachtenprocedure en daarom is er niet duidelijk vastgelegd hoe klagers te beschermen.

Niet naar rechter

Desondanks stuurde de belangenbehartiger een klachtenbrief naar de stuurgroep waarin ze stelt dat Ahold Delhaize de Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken niet naleeft. De FNLI wil dat de stuurgroep  een onderzoek hiernaar instelt.

Maar zo’n gedragscode blijft vrijwillig, haalt de actie van de FNLI dan wel iets uit? En kunnen bedrijven niet beter naar de rechter stappen? Als de klacht na onderzoek gegrond wordt verklaard, dan zal dat zeker een sterk signaal afgeven, verwacht Den Ouden. “Dan zijn we in ieder geval een stap verder, zeker omdat het tien jaar duurde voordat zo’n code er inderdaad kwam.”

Naar de rechter stappen, is voor de meeste voedingsbedrijven een brug te ver, omdat dit de handelsrelatie verstoort. Immers, vijf supermarktketens maken min of meer de dienst uit in de retail. “Naleving van de code via de rechter staat daarom niet op ons lijstje”, zegt de FNLI-voorman. Hij wil eerst afwachten wat er met de klacht gebeurt.

Ahold Delhaize

Ahold Delhaize reageerde op de FNLI’s brief door te stellen dat alle financiële verschillen in de landen waar de multinational actief is, recht wil trekken. Een onlogische redenering vindt Den Ouden, “in heel Europa dezelfde prijzen is gewoon onlogisch.”

Tegenover de Levensmiddelenkrant ontkent Ahold Delhaize de gedragscode te schenden. “Ahold Delhaize onderschrijft de gedragscode en houdt zich daaraan. We voeren individuele gesprekken met deze (honderd grootste, red) leveranciers, en we moeten daarin samen tot overeenstemming komen. Van eenzijdigheid kan geen sprake zijn”, zei woordvoerster Maud van Gaal van Ahold Delhaize.

Marges fabrikanten

Intussen leiden fabrikanten onder het verharde klimaat bij Ahold Delhaize. “We krijgen de indruk dat het er hard aan toe gaat. Ook grote bedrijven gaan pijn voelen.” De harde opstelling van ’s lands grootste supermarktbedrijf gaat ten koste van marges van fabrikanten. “Soms is van winstgevendheid geen sprake meer”, signaleert Den Ouden.

Europese discussie

De discussie over oneerlijke handelspraktijken loopt in heel Europa. In Noorwegen, Portugal en Spanje is zelfs sprake van wetgeving om deze tegen te gaan. In de meeste EU-landen zijn initiatieven om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan. Ze vallen allemaal onder de paraplu van The Supply Chain Initiative, opgericht door onder andere FoodDrinkEurope. De uitvoering van dit Europese initiatief gebeurt op nationaal niveau, wat niet altijd tot tevredenheid lukt, aldus Den Ouden.

Foto's

Reageer op dit artikel