artikel

VMT Jaaroverzicht 2012 – Juni

Economie & Bedrijven

VMT Jaaroverzicht 2012 – Juni

De voedingsmiddelenindustrie heeft ook in 2012 niet stil gestaan. Van ontslagen en promoties tot ernstige kwesties en leuke nieuwtjes. Wat waren al die nieuwswaardigheden ook alweer? VMT maakte voor u een selectie en vatte deze samen in het Jaaroverzicht van 2012. Vandaag: juni.

Veel ontslagen bij VION

VION concludeert na heroriëntatie van zijn strategie in juni dat er organisatieaanpassingen nodig zijn. Dit heeft honderden ontslagen tot gevolg in Nederland en Duitsland. In Nederland gaan 340 banen verloren. Zo sluit de fabriek van VION in Druten eind augustus de deuren en verliezen 180 medewerkers hun baan. De rest van de 160 arbeidsplaatsen vervallen bij de VION-vestigingen in Schijndel en Boxtel. Met de reorganisatie wil VION efficiënter en effectiever gaan werken. Het bedrijf hoopt op die manier concurrerend te blijven. Woordvoerder Marc van der Lee betreurt de ontslagen, maar het besluit is noodzakelijk om de totale continuïteit van de onderneming te garanderen.

Keurmerk NVPB

De Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) introduceert het Keurmerk Plaagdiermanagement. Deze nieuwe kwaliteitsnorm helpt de overlast van plaagdieren, zoals van ratten, muizen en insecten te elimineren, en het onnodige gebruik van biociden daartegen terug te brengen. Met de invoering van het Keurmerk Plaagdiermanagement wil de branchevereniging de markt nog verder professionaliseren. Niet alleen op het gebied van uitvoering, maar ook op het gebied van transport, opslag, arbeidsomstan­digheden, scholing, het toewijzen van verantwoordelijkheden.

Afschaffing verpakkingsbelasting

Het Kabinet maakt in juni bekend dat het per 1 januari 2013 de belasting op verpakkingen afschaft. Hiertoe tekenden staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu en het bedrijfsleven een overeenkomst. Producenten, verkopers en importeurs garanderen hierin dat zij de komende tien jaar de kosten voor inzameling en het hergebruik van kunststof verpakkingsmaterialen voor hun rekening nemen. Het te betalen bedrag voor het bedrijfsleven bedraagt zo’n €115 miljoen per jaar. Het contract met de bedrijven “vormt een solide alternatief voor de verpakkingstax”, stelt Atsma. De regering voerde deze in 2008 in.

En verder deze maand:

  • Op 26 juni organiseerden VMT en het FNLI de etiketteringsbijeenkomst.
  • De salmonella-explosie begin april in Deurne en omgeving is veroorzaakt door besmet gehakt van een lokale supermarkt.
  • HAK gaat Surinaamse boeren helpen hun productie te verduurzamen.

Lees ook op VMT online:

VMT Jaaroverzicht 2012 – Mei

Reageer op dit artikel