nieuws

RCC: ‘Anti-palmolie campagne The Flower Farm is misleidend’

Duurzaamheid & MVO

De Reclame Code Commissie (RCC) stelt dat de campagne van het margarinemerk The Flower Farm misleidend, onjuist en ongenuanceerd is. In de uitspraak van 13 november zegt de RCC dat The Flower Farm verschillende wijzigingen moet doorvoeren.

RCC: ‘Anti-palmolie campagne The Flower Farm is misleidend’

European Palm Oil Alliance (EPOA) spande een zaak aan tegen The Flower Farm. Zij dienden een klacht in over de manier waarop het Nederlandse margarinemerk inspeelt op de behoefte van de consument om duurzamere keuzes te maken. EPOA spande de procedure aan in samenwerking met MVO, de ketenorganisatie voor oliën en vetten. De klacht werd ook ondersteund door organisaties als Solidaridad, Orangutan Landtrust en IDH.

Oordeel

De RCC vindt dat The Flower Farm in strijd is met de Nederlandse Reclame Code en met de Milieu Reclame Code. Het nieuwe Nederlandse botermerk moet van de RCC de verpakkingen, televisiecommercial, video, social mediaberichten en de website aanpassen.

Misleidende claims

The Flower Farm heeft claims op de verpakking die suggereren dat voor palmolie (alle) tropisch regenwoud moet worden verwoest. De RCC vindt de claims onjuist en daarom misleidend. Dat geldt ook voor de claim dat palmolie dieren uitroeit, waaronder de orang-oetan. De rekensom dat een consument elk jaar dertig vierkante meter regenwoud spaart als hij de margarine van The Flower Farm gebruikt, is in strijd met de Milieu Reclame Code.

Onthouden informatie

De RCC oordeelt dat de consument essentiële informatie wordt onthouden waardoor er sprake is van ‘oneerlijke reclame’. Daarbij verwijst de Commissie naar positieve inspanningen in de sector om tot verduurzaming te komen. De RCC meldt dat de uitbreiding van plantages niet de enige reden is voor het uitsterven van dieren.

Duurzame palmolie

De RCC stelt hiermee EPOA in het gelijk. EPOA is ervan overtuigd dat duurzaam geproduceerde palmolie bijdraagt aan de oplossing van vraagstukken zoals de wereldvoedselvoorziening en de bescherming van de biodiversiteit. EPOA doet een beroep op voedingsmiddelenproducenten en supermarkten om alleen nog duurzaam geproduceerde palmolie te verwerken. Op dit moment is de vraag naar duurzame palmolie kleiner dan het aanbod.

Wetenschap

Professor dr.ir. Otto Hospes zegt dat een boycot van palmolie niet de oplossing is. Hospes geeft aan dat The Flower Farm de beloftes uit de campagne niet kan waarmaken. “Als je palmolievrije margarine gebruikt moet je niet de illusie hebben dat je het regenwoud van de ondergang redt.” Hospes adviseert The Flower Farm duurzaam gecertificeerde palmolie te gebruiken in hun producten, in plaats van de shea die ze nu gebruiken.

Duurzaam alternatief

Ook ketenorganisatie MVO benadrukt dat een duurzame variant het beste alternatief is voor palmolie. Frans Claassen, directeur van MVO en voorzitter van EPOA geeft aan zich gesteund te voelen door de uitspraak. “Er zijn nog steeds uitdagingen bij de productie van palmolie, maar Nederland is koploper in Europa als het gaat om het gebruik van duurzame palmolie. Consumenten moeten weten hoe het verduurzamen van de palmolieproductie op wereldschaal wordt aangepakt, en waarom een boycot niet werkt”.

Reageer op dit artikel