nieuws

FNLI-voorzitter Bas Alblas vreest ‘onevenredige lastenverzwaring’ voedingsindustrie door Klimaatakkoord

Duurzaamheid & MVO

De voedingsmiddelenindustrie ondersteunt de ambities van het in juni gesloten Klimaatakkoord “ten volle”, maar er zijn ook zorgen. Voorzitter Bas Alblas van de FNLI is wel bang dat maatregelen uit het akkoord voedingsbedrijven te veel op kosten jaagt.

FNLI-voorzitter Bas Alblas vreest ‘onevenredige lastenverzwaring’ voedingsindustrie door Klimaatakkoord

Dit zei hij in een speech tijdens de FNLI-Jaarbijeenkomst op 10 oktober in Amersfoort.  Hij spreekt van een “omvangrijk” en “impactvol” Klimaatakkoord dat de FNLI weliswaar ondersteunt, maar niet blindelings.

Klimaatakkoord

“We hebben duidelijk gemaakt dat een adequate ondersteunende rol van de overheid  een essentiële voorwaarde is om de doelstelling uit het Klimaatakkoord te realiseren.” Het doel is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te verminderen ten opzichte van 1990.


Food Technology Event

Hoe kan technologie helpen om de klimaatdoelen te halen? Best-practises van onder andere Verstegen Spices & Sauces en FrieslandCampina komen aan bod. Het Food Technology Event op 31 oktober geeft antwoord op deze vragen.

Datum: 31 oktober
Locatie: Miele Experience Center, Vianen

Bekijk het programma
Direct aanmelden 


Lastenverzwaring  voedingsindustrie

Alblas vindt dat er een “onevenredige lastenverzwaring” als gevolg van het Klimaatakkoord bij de voedingsmiddelenindustrie terechtkomt.
Alblas: “Op dit moment leven er serieuze zorgen bij ons dat met name de systematiek van de verhoogde Opslag Duurzame Energie – de ODE – de achterban van de FNLI buitenproportioneel raakt.”

ODE

De overheid voerde in 2013 de ODE in. Deze extra betaling betaalt iedereen die energie afneemt. Met de opbrengst hiervan financiert de regering de subsidiepot van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) met als doel het gebruik van duurzame energie te stimuleren.

Belastingplan

Alblas roept de Tweede Kamer op het Belastingplan 2020 op het gebied van ODE aan te passen. Gebeurt dit niet dan dreigen de kosten voor de levensmiddelenindustrie in 2030 te verviervoudigen, waarschuwt de FNLI-voorzitter.
“En dit terwijl er bovendien grote twijfel bestaat over de vraag of onze industrie ten volle kan profiteren van de subsidies die uit de ODE worden betaald.”

FNLI-voorzitter Bas Alblas.

Nutri-Score

Alblas ging ook in op de laatste ontwikkelingen rond het voedselkeuzelogo. Of Nederland net als Duitsland eind september deed de Nutri-Score gaat invoeren is nog verre van zeker. De overheid houdt de ontwikkelingen bij onze oosterburen wel nauwlettend in de gaten. Eind november maakt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bekend op welk logo de keuze valt. “Wij hebben vanaf het begin gezegd dat we een Europees voedselkeuzelogo nastreven”, benadrukt Alblas.

Voedselverpakkingen

Voedselverpakkingen houden de gemoederen de laatste tijd flink bezig, signaleert Alblas. “De rol hiervan binnen een circulaire levensmiddelenindustrie is in het oog springend en complex.”

Het nieuwe FNLI Brancheverduurzamingsplan 2019-2025. Dit plan dient voedingsmiddelenbedrijven richting te geven in de ontwikkeling van duurzame verpakkingen.

Alblas: “Met het brancheplan werkt de FNLI in gezamenlijkheid, naast de individuele inspanningen van bedrijven en initiatieven als het Plastic Pact, aan het recyclebaar ontwerpen van verpakkingen.”

Recycling

Consumenten, overheden en bedrijven actief in sorteren en inzameling: allemaal dienen ze verantwoordelijkheid te nemen dat verpakkingen daadwerkelijk worden ingezameld en hoogwaardig gerecycled, geeft de FNLI-voorman aan. Het laatste wat hij wil is dat verpakkingen bij het zwerfvuil of in zee belanden.

Ketenborging.nl

Onlangs begon het project ter versterking van zelfregulering in plantaardige en dierlijke ketens. Het doel is om onbekende risico’s in kaart te brengen en actieplannen op te stellen om toekomstige voedselveiligheidsincidenten te voorkomen. Ook de FNLI is bij het project betrokken dat naar aanleiding van het Rapport Sorgdrager over de fipronilaffaire tot stand kwam.

Daarom roept Alblas de FNLI-leden op om alleen af te nemen van leveranciers die gecertificeerd zijn onder een kwaliteitssysteem dat geaccepteerd is door de NVWA en vermeld staat op de website Ketenborging.nl.

Food Safety Safety Event

Meer over het in kaart brengen van onbekende risico’s in de keten en Ketenborging.nl op het Food Safety Event op 28 november in de Flint in Amersfoort.

Reageer op dit artikel