nieuws

Varkensvlees PLUS alleen nog maar van Nederlandse varkens

Duurzaamheid & MVO

Supermarktketen PLUS gaat een samenwerking aan met veertien Nederlandse varkenshouders. PLUS kiest hiermee voor een eigen keten voor vers varkensvlees en -vleeswaren. De ketensamenwerking zorgt voor transparantie en biedt nieuwe mogelijkheden.

Varkensvlees PLUS alleen nog maar van Nederlandse varkens

Met de keuze voor een eigen, gesloten en korte keten geeft PLUS inzicht in de herkomst van haar verse varkensvleesproducten. Die  dragen het Beter Leven keurmerk 1 ster van de Dierenbescherming.

 

Vion

Samen met leverancier Vion en de varkenshouders wil de supermarktketen de komende jaren werken aan verantwoorder vlees.

Minder varkens

Voorheen haalde PLUS vlees uit verschillende stromen in Nederland en Europa. Nu PLUS kiest voor varkens uit de eigen keten. Daarom zijn er volgens de supermarktketen minder varkens nodig om aan de vraag van de klant te voldoen.

Door de beperkte schaalgrootte kan PLUS samen met ketenpartner Vion en de varkenshouders al op korte termijn nieuwe stappen zetten op het gebied van het verder verbeteren van dierenwelzijn. Ook zegt het bedrijf dat het verlagen van de milieu-impact van varkensvlees een speerpunt binnen de keten is. Dit met als doel verantwoorder vlees aan te kunnen bieden.

Transparante keten

Steeds meer consumenten willen weten waar hun voedsel vandaan komt. Deze stap naar een eigen, gesloten keten is onderdeel van de Ken de Keten-aanpak van PLUS. De supermarktorganisatie wil leidend zijn in het bieden van volledige transparantie voor ál haar ketens.

Varkenshouders

Op de website worden de varkenshouders die exclusief aan PLUS gaan leveren uitgebreid voorgesteld. Ook bij de boerderij is de samenwerking zichtbaar. Een aantal varkenshouders heeft mogelijkheden tot bezoek, dus daar kan de consument desgewenst zelf een kijkje nemen.

Vanaf medio oktober start PLUS met de verkoop van varkensvlees uit eigen keten.

Reageer op dit artikel