nieuws

Rapport WRI: ‘Er is voor iedereen een rol bij verminderen voedselverspilling’

Duurzaamheid & MVO

Het onlangs gepubliceerde onderzoeksrapport van het World Resources Institute (WRI) geeft zowel de voedingsmiddelenindustrie als de consument ideeën om voedselverspilling tegen te halveren.

Rapport WRI: ‘Er is voor iedereen een rol bij verminderen voedselverspilling’

Wereldwijd wordt er jaarlijks meer dan 1.3 miljard ton voedsel verspild. In het rapport ‘Reducing Food Loss and Waste: Setting a Global Action Agenda’ wordt er een wereldwijde actielijst voorgesteld. De agenda zou de oproep van de Verenigde Naties om voedselverspilling te halveren voor 2030, succesvol tegemoet moeten komen. Het rapport richt zich op zowel de kleine bedrijven in ontwikkelingslanden als marktleiders in Amerika en Europa.

SDG 12.3

Een van de Sustainable Development Goals (SDGs) is om voor 2030 de hoeveelheid voedselverspilling te halveren. In de afgelopen jaren hebben verschillende landen en bedrijven verschillende acties ondernomen om dit doel te behalen. In het rapport worden enkele voorbeelden genoemd. Zo werd in 2016 door de Amerikaanse landbouwministerie een samenwerkingsverband opgezet waar grote bedrijven als Kellogs, PepsiCo en Unilever bij aangesloten zijn. Zij hebben publiekelijk toegezegd hun voedselverspilling te halveren voor 2030. Een aantal westerse landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Japan, hebben stappen ondernomen om het meten van voedselverspilling verbeteren. Sinds begin 2019 zijn een aantal landen bezig met het meten van verspilling binnen de grenzen. Ook Nederland is hier mee begonnen.

Target-Measure-Act

Het drie-stappen plan Target-Measure-Act biedt houvast om strategieën voor voedselverspilling en afvalreductie te sturen. De eerste stap is om een doel vast te stellen. Het vaststellen van een reductiedoelstelling vergroot de aandacht voor het probleem van voedselverspilling.

De tweede stap is meten en analyseren hoeveel en waar voedsel verloren gaat of wordt verspild. Zo kunnen de grootste reductiemogelijkheden worden geïdentificeerd. Meten is belangrijk om een wetenschappelijke basis te ontwikkelen, om de prioriteit te leggen op voedselverlies- en afvalreductie-interventies. Door te meten kan je ook de voortgang in de tijd volgen.

De laatste stap identificeert de specifieke interventies die een gebruiker kan implementeren om voedselverlies en -verspilling te verminderen. Deze interventies zijn bijvoorbeeld technologieën, programma’s, investeringen en/of gedragsveranderingen.

Lijst

“Er is voor iedereen een rol weggelegd in het voedselsysteem als het gaat om het verminderen van voedselverspilling”, aldus de auteurs van het rapport. “Van boeren tot aan consumenten.” In het rapport staat daarom een to-do lijst met prioriteiten. Deze lijst kan een ieder helpen met het uitvoeren van het laatste gedeelte van het Target-Measure-Act kader. Ook voor voedingsmiddelenbedrijven zijn er prioriteiten van het To-do lijstje te vinden. Deze punten zijn onderverdeeld in twee categorieën: operatie-gerelateerde en klant-gerelateerde prioriteiten.

Operatie-gerelateerde:

  • Verbeter de opleiding van personeel om technische storingen en fouten tijdens de verwerking te verminderen.
  • Herontwerp productieprocessen en productontwerp om verspilling te verminderen tijdens de omschakeling van de productlijn.
  • Introduceer software en gerelateerde informatie- en communicatietechnologieën om activiteiten te optimaliseren bijvoorbeeld om verspilling te identificeren, temperatuur te volgen en versheid te garanderen, rijpheid te beoordelen, vraag en aanbodprognoses beter in evenwicht te brengen en levering van voedsel te versnellen.

Klant-gerelateerde:

  • Gebruik productgroottes en verpakkingen die verspilling door consumenten verminderen bijvoorbeeld tegemoetkomen aan de wens voor kleinere of aanpasbare porties.
  • Standaardiseer datumlabels. Elimineer bijvoorbeeld ‘verkopen voor’ en gebruik alleen ‘gebruik voor’ voor bederfelijke items en ‘houdbaar tot’ voor anderen om verwarring bij de consument te verminderen.
  • Ontwikkel nieuwe voedingsproducten voor secundair gebruik bijvoorbeeld diervoeder of andere producten met toegevoegde waarde van wat niet in de schappen kan worden gebracht bijv. afgewerkte granen, fruitgarnituur, groenteschillen.
  • Zoek donaties van overtollig voedsel dat nog veilig is om te consumeren bijvoorbeeld door leveranciersovereenkomsten met detailhandelaren te herzien om donatie mogelijk te maken in plaats van verplichte vernietiging.

Een uitgebreide lijst met tips en prioriteiten voor elke schakel in de keten is hier te vinden (vanaf blz. 8).

Doorbraak

Katie Flanagan, hoofdauteur van het rapport hoopt betaalbare en klimaatvriendelijke voedselopslagtechnologieën te bereiken. Hierdoor kan er meer voedsel op een veilige manier op de markt komen. Het idee focust zich voornamelijk op verspilling in lage-inkomenslanden.

Flanagan: “De wereldwijde actie-agenda die wij voorstellen berust op grote gewaagde ideeën. Sommige ideeën zijn innovatief en zouden een doorbraak zijn. We weten dat het een ambitieus plan is, maar wanneer we naar de hoeveelheid voedsel kijken dat verloren gaat, is het duidelijk dat zo’n grote uitdaging zware maatregelen nodig heeft.”

Resultaten 2050

Het verlagen van de huidige voedselverspillinggraad met vijftig procent voor 2050 kan de volgende resultaten opleveren:

  • Het gat tussen het benodigde voedsel in 2050 en het aanwezige voedsel in 2010 wordt met twintig procent verminderd
  • De noodzaak om een gebied met natuurlijke ecosystemen van ongeveer de grootte van Argentinië om te zetten in landbouwgrond tussen 2010 en 2050 verdwijnt
  • Het vermindert de uitstoot van broeikasgassen per jaar met 1.5 gigaton aan koolstofdioxide equivalent

Nederland

In Nederland wordt ongeveer een kwart van al het voedsel weggegooid, volgens Stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Het kabinet wil, met de doelen van de Verenigde Naties (VN) in het achterhoofd, de voedselverspilling vóór 2030 voor de helft terugdringen. In Nederland zijn steeds meer voedingsmiddelenbedrijven zich bewust van het voedselverspillingsprobleem. Zo zijn supermarkten steeds meer bezig om verspilling tegen te gaan.

Lidl begon afgelopen week met een proef waarbij versproducten op de laatste dag van de houdbaarheidsdatum worden aangeboden voor 25 cent. Het gaat onder andere om broden, groente, vlees en fruit. Daarnaast zijn verschillende supermarkten, waaronder Albert Heijn, Lidl en Jumbo aangesloten bij de app ‘Too Good To Go’. Deze app stelt maaltijdboxen samen met eten dat supermarkten anders weggooien.

 

Lees ook: App tegen voedselverspilling redt 1 miljoen maaltijden

Reageer op dit artikel