nieuws

Het SMETA-auditrapport kan worden gedeeld met meerdere afnemers

Duurzaamheid & MVO

KENNISPARTNER – Aan de hand van de SMETA-standaard kunnen toeleveranciers zich laten auditeren en het auditrapport beschikbaar stellen voor een of meerdere afnemers. De SMETA-standaard (Sedex Members Ethical Trade Audit) heeft als aandachtsgebieden goede werkomstandigheden, veiligheid en gezondheid van medewerkers, ethisch verantwoord ondernemen en milieutechnisch verantwoord ondernemen.

Het SMETA-auditrapport kan worden gedeeld met meerdere afnemers

Multinationals zoals Nestlé en Unilever besloten een aantal jaar geleden dat ze structureel meer wilden gaan doen aan duurzaamheid en ethische bedrijfsvoering. Ze verenigden zich samen met inmiddels nog 21 voedingsmiddelenproducenten in het platform Sedex, een soort overkoepelende brancheorganisatie. Sedex ontwikkelde vervolgens de SMETA-standaard.

De SMETA-standaard is bedoeld om leveranciers niet onnodig op kosten te jagen door meerdere audits van verschillende afnemers. De SMETA-audits zijn generiek van opzet en de resultaten van de externe audit worden gepubliceerd op het online Sedex-platform. De leverancier kan aangeven voor welke afnemers de gegevens inzichtelijk zijn. Het grote voordeel voor de producent is dat niet iedere klant zijn eigen audit komt houden, maar dat verwezen kan worden naar het toonaangevende Sedex-platform.

Inkopers nemen contact op

Inkopers van Nestlé en Unilever waren de eersten die actief de SMETA-standaard zijn gaan uitdragen. Zij benaderden al hun toeleveranciers, waaronder de levensmiddelenfabrikanten, maar ook bijvoorbeeld het beveiligingsbedrijf van hun eigen bedrijfspanden. De SMETA-standaard is dan ook niet uitsluitend bedoeld voor de levensmiddelenindustrie.

Wil een toeleverancier leveren aan een van de Sedexleden, dan zal hij zich – tegen geringe kosten – moeten aanmelden op de Sedex-website, waarna hem medegedeeld wordt dat het uitvoeren van een audit noodzakelijk is. Door de multinational worden (wereldwijde) certificeringsinstellingen aangewezen die de audits mogen uitvoeren. Nadat de resultaten van de audit door de certificerende instelling en de leverancier besproken zijn, wordt het auditrapport door de certificerende instelling geüpload op de Sedex-site. De leverancier geeft vervolgens toestemming wie dit rapport mogen inzien.

Waar wordt op gelet bij een SMETA-audit?

De SMETA-standaard bestaat uit vier pijlers.

  • Het eerste gedeelte van de standaard gaat in op de (veelal) wettelijke eisen die voor de werkomstandigheden gelden. Voor de West-Europese producenten is dit gedeelte van de standaard relatief eenvoudig.
  • Veiligheid en gezondheid van medewerkers. Dit kan gezien worden als het Arbo-gedeelte van de standaard. Zorgt het bedrijf voor voldoende beschermende maatregelen en veiligheid voor haar medewerkers?
  • Ethisch verantwoord ondernemen. Is het bedrijf een goede werkgever voor haar medewerkers? Hoe verlopen de salarisbetalingen? Hoe verlopen de verschillende contacten en hoe is het functiehuis opgebouwd?
  • Milieutechnisch verantwoord ondernemen. Dit gedeelte bevat elementen van de milieunorm ISO 14001. Hoe gaat het bedrijf om met de milieu-eisen die gelden voor het bedrijf? 

De audit is gebaseerd op interviews

Toetsing tijdens de audit vindt plaats aan de hand van interviews. Persoonlijke interviews maken deel uit van de gesprekken, en ook groepsinterviews, waarbij een groep medewerkers van een bepaalde afdeling samen het gesprek met de auditor hebben. Het management van de organisatie is heel nadrukkelijk niet betrokken bij de interviews, zodat medewerkers vrijuit kunnen spreken.

Een uitgebreid rapport wordt opgesteld en geüpload

De checklist waarop de audit is gebaseerd en de bevindingen bestaan uit tientallen pagina’s. Om het rapport voor iedereen leesbaar te houden wordt een samenvatting opgesteld waarin de afwijkingen van de standaard zijn opgenomen.

Vervolgens wordt dit rapport besproken met de leverancier, waarna het geüpload wordt op de Sedex-site. De leverancier zal dit ter inzage geven aan zijn toeleverancier die om de audit gevraagd had. Op de Sedex-site is vervolgens te zien dat de leverancier ge-audit is, maar andere toeleveranciers hebben geen inzage in het rapport, mits de leverancier hun daar digitaal toestemming voor geeft. Op deze manier is het niet noodzakelijk dat meerdere audits geëist worden door verschillende afnemers.

De frequentie van de audits is verschillend voor de diverse Sedexleden. Zo vraagt Nestlé bijvoorbeeld iedere drie jaar aan zijn toeleveranciers om een nieuwe audit, maar laat Unilever de frequentie afhangen van het aantal afwijkingen tijdens de audit. Uiteindelijk is het wel de leverancier die bepaalt wanneer ze ge-audit willen worden.

SMETA is inmiddels wereldwijd de meest gebruikte ethische norm met inmiddels meer dan 93.000 geuploade auditrapporten. De Sedexleden komen uit 150 verschillende landen.

Auteur: Dirk Regenboog, Key Accountmanager bij Bureau Veritas, kennispartner van VMT

Reageer op dit artikel