nieuws

Questionmark: ‘Jonge kazen met keurmerken niet automatisch het duurzaamst’

Duurzaamheid & MVO

Questionmark: ‘Jonge kazen met keurmerken niet automatisch het duurzaamst’

Jonge kazen met keurmerken zijn niet automatisch ook de duurzaamste keuze in het supermarktschap. De Kaaswijzer van Questionmark laat zien dat steeds meer kaasproducenten verder gaan dan de richtlijnen die keurmerken voorschrijven.

Om tot de Kaaswijzer te komen vergeleek Questionmark vierentwintig jonge kazen uit Nederlandse supermarkten op verschillende punten. Zo is er gekeken naar het zoutgehalte, transparantie over duurzaamheid en duurzaamheidsaspecten met betrekking tot milieu, dierenwelzijn en mensenrechten.

Transparantie over duurzaamheid

De Kaaswijzer laat duidelijke verschillen zien tussen de geteste kazen. Zo zijn Beemster en Zuiver Zuivel het meest transparant en open over hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

De jonge kazen van Jumbo en Ok€ daarentegen zijn niet transparant over hun handelingen met betrekking tot duurzaamheid.

Geen keurmerken nodig

Merken hoeven niet per se over keurmerken te beschikken om hoog te eindigen op de Kaaswijzer van Questionmark. Zo heeft Beemster bijvoorbeeld geen enkel keurmerk, maar toch eindigt het bedrijf bovenaan de Kaaswijzer.

“Ik heb jaren meegekeken met CONO kaasmakers (Beemster) en weet dus dat het verduurzamen van een kaasmakerij kan. Het vergt wat tijd en energie, maar het levert ook veel op en je neemt duidelijk je verantwoordelijkheid. Laat het een inspiratie zijn voor anderen,” zegt Marjan Minnesma van Urgenda,  een organisatie die zich richt op innovatie en duurzaamheid.

Herkomst en dierenwelzijn

Negen van de vierentwintig kaasproducten zijn in enige mate transparant over de controle op dierenwelzijn. Slechts twee van de vierentwintig kaasmerken maken cijfers openbaar over de gemiddelde levensduur van hun koeien.

Eenentwintig van de vierentwintig producenten vermeld Nederland als herkomstland van de zuivel.

Bij tweeëntwintig van de vierentwintig producenten is geen informatie bekend over de broeikasgasuitstoot per kilo melk, enkel Beemster en Maaslander zijn hier transparant over.

Reactie Superunie

Superunie, eigenaar van het merk Ok€, reageert op de Kaaswijzer: “Alle Superunieleden verduurzamen hun zuivelschap verder met ‘On the Way to PlanetProof-producten’. Sinds begin april verkopen de supermarktketens de eerste vernieuwde Melkan-producten die dit keurmerk dragen. Zo zijn de Superunieleden deze zomer de eersten die On the Way to PlanetProof Goudse kaas in het schap opnemen. Het kaasassortiment gaat hierdoor de komende weken erg wijzigen en verduurzamen.”

Lees ook: Melkan voegt kaas toe aan assortiment

Reageer op dit artikel