nieuws

Oneerlijke handelspraktijken verhinderen: ACM onderzoekt prijsvorming voedselketen

Duurzaamheid & MVO

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vraagt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) prijsvorming in de voedselketen te onderzoeken. Het doel is om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan.

Oneerlijke handelspraktijken verhinderen: ACM onderzoekt prijsvorming voedselketen

Het onderzoek, de monitor prijsvorming voedselketen, toont straks per schakel de inkoop- en verkoopprijzen van producten. Ook laat de monitor verschillen in prijsopbouw tussen reguliere- en duurzame voedingsmiddelen zien.

Voedselketen

De monitor biedt antwoorden op vragen als: hoeveel betaalt een verpakker van een kilo uien van de boer? Is er een verschil met een duurzaam geteelde ui? Hoeveel rekent hij voor het verpakken en voor hoeveel verkoopt hij bijvoorbeeld de verpakte uien verder aan een tussenhandelaar? De ACM wil zo duidelijk maken hoe de euro die de consument uitgeeft aan voedsel, wordt verdeeld over verschillende schakels

Varkensvlees en zuivel

In eerste instantie neemt de ACM zes producten onder de loep: uien, witte kool/zuurkool, tomaten, peren, melk en varkensvlees. Deze vormen een dwarsdoorsnede van agrarische producten die Nederlanders consumeren.

Ieder jaar publiceert de ACM de resultaten van de monitor. Medio 2020 vindt publicatie van de eerste rapportage plaats. De organisatie zal de monitor ten minste twee jaar uitvoeren.

Oneerlijke handelspraktijken

Schouten hoopt dat de monitor inzicht zal geven in prijsvorming in de keten en zo oneerlijke handelspraktijken tegen kan gaan. Dit moet de positie van boeren en tuinders in de keten verbeteren. Ook moet de monitor bijdragen aan het voeren van het debat over prijsvorming op basis van feiten.

Lees ook: Supermarkten keren zich tegen uitbreiding wetgeving tegen oneerlijke handelspraktijken

Al eerder stemde het Europees Parlement (EP) in met maatregelen om oneerlijke handelspraktijken in de agrarische sector te verhinderen. Minister wil deze verordening van het EP omzetten in nationale wetgeving. De ACM zal dan toezien op handhaving van het verbod op oneerlijke handelspraktijken.

Lees ook: EP wil boeren en mkb-voedingsbedrijven beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken

Reageer op dit artikel