nieuws

ValgOrize definieert algensmaak voor Europees voedingsmiddelengebruik

Duurzaamheid & MVO

Twaalf partijen, waarvan vijf uit Nederland, gaan onderzoek doen naar de toepassing van zeewier als voeding onder de noemer ValgOrize. Hoe kunnen we op een duurzame manier zeewier en microalgen produceren die geschikt zijn voor voedseltoepassingen op de Europese markt? De projectgroep van ValgOrize streeft naar een productie van zeewier en microalgen met een constante kwaliteit en aantrekkelijke smaakprofielen.

ValgOrize definieert algensmaak voor Europees voedingsmiddelengebruik

Kennisinstituut ILVO (BE) coördineert het driejarige project, waar de Nederlandse HZ University of Applied Sciences (voorheen Hogeschool Zeeland), NIOZ, Zeewaar B.V., Saline Farming B.V. en Stichting Noordzeeboerderij deel van uitmaken.

 

Smaakpanel

Onder andere een bijdrage van de Europese Unie maakt het budget voor het onderzoek 5,7 miljoen euro. Hiermee verwacht de projectgroep na drie jaar een permanent, professioneel smaakpanel, open kennisplatform, meerde demo-productiesites en een ‘investor roadmap’ te leveren.

De projectpartners van ValgOrize gaan het smaakprofiel van populaire soorten zeewier en microalgen analyseren en karakteriseren. ILVO zal daarvoor een permanent professioneel smaakpanel opleiden dat de voedingsmiddelenindustrie zal ondersteunen als onafhankelijk orgaan.

“Dit nieuwe panel wordt getraind om verschillen in de smaak te karakteriseren, en daaronder valt textuur, kleur en aroma”, zegt Rebecca Wiering (Zeewaar B.V.).

Unilever en Euroma

“Proeven doen we namelijk met onze neus, onze ogen en mond.  Het smaakprofiel per algensoort en per teelt- en verwerkingsmethode dat hieruit voorkomt, zal nauwkeurig in kaart worden gebracht zodat de professionele voedselproducenten er direct mee aan de slag kunnen. Dit is van tevoren doorgenomen met onze zakelijke connecties, zoals Unilever en Koninklijke Euroma die we ook als Observer Partners bij ValgOrize hebben betrokken.”

Algenketen

Aanleiding voor het onderzoek is het kunnen blijven voeden van de groeiende wereldbevolking. Het potentieel van mariene voedselproductie is groot, maar consumenten en producenten zijn terughoudend in het gebruik.

Deze aarzeling komt grotendeels omdat mensen niet weten of het lekker is. Coördinator Johan Robbens (ILVO) zegt over de terughoudendheid vandwege de onzekerheid omtrent de smaak van de algen en zeewieren: “ValgOrize zal diep ingaan op deze en aanverwante aspecten. Op die manier streven we gezamenlijk naar een versnelling in de ontwikkeling van de algenketen in Europa.”

Klaas Timmermans (NIOZ) vervolgt: “Europa wil duurzame voedselproductie, voedselproducenten willen een consistente en betrouwbare aanvoer van grondstoffen en consumenten willen voedsel dat goed smaakt. Met een betere kennis over de kweek, de verwerking en de smaak, passen zeewier en algen perfect in dat plaatje.”

Zeewierwildpluk

“In 2015 werd wereldwijd 31 miljoen ton algen geproduceerd,” zegt Wiering (Zeewaar B.V.), “vooral in Azië waar het geen duurzame praktijk is. Slechts een geschatte één procent van het zeewier was afkomstig uit andere landen.”

“Het is duidelijk dat Europa stappen kan zetten om die achterstand in te halen. Niet alleen omwille van het economische potentieel van de algenmarkt, maar ook omdat de import van algen uit Azië niet altijd voldoet aan de Europese voedselveiligheidsnormen. De wildpluk van zeewier in de EU is een hardnekkige vorm van roofbouw die de markt tot nu toe heeft belemmerd om hoge kwaliteit zeewier te leren kennen”, aldus Wiering.

Ze vervolgt: “De kwaliteit van deze wildoogst voldoet daarbij vaak niet aan de eisen van voedselproducenten. Naar schatting werd vorig jaar in de EU 366 miljoen kilo zeewier uit de natuur geoogst zonder herplanting – een praktijk die moeilijk duurzaam te noemen is en waar we vanaf willen.”

Cultuuromslag

“Wereldwijd wordt ongeveer negentig procent van de algen gebruikt voor voedseltoepassingen”, zegt Reinier Nauta (Saline Farming B.V.). “Algen bevatten veel essentiële componenten zoals aminozuren, vetzuren en koolhydraten.”

“Ze kunnen vers gegeten worden, in een salade, of gedroogd verwerkt worden als ingrediënt. In grote delen van Azië gebeurt dit iedere dag. Maar in Europa is zeewier geen onderdeel van onze culinaire geschiedenis. Algen of wieren worden hier nog vaak geassocieerd met biobrandstoffen en veevoer”, zegt Nauta.

“Over de verschillen in smaak, textuur, kleur en het aroma van algen is nog erg weinig bekend. Met name dat staat het gebruik van algen als voeding in de weg.”

Voedselveiligheid

“Naast de smaakparameters zullen de projectpartners van ValgOrize de chemische en microbiële veiligheid en de nutritionele samenstelling van geselecteerde duurzaam geteelde zeewieren en algen onderzoeken”, zegt een woordvoerder van HZ University of Applied Sciences.

“We zullen bovendien testen hoe algen op een duurzame en kostenefficiënte manier gekweekt, geoogst, verwerkt, getransporteerd en voor langere tijd bewaard kunnen worden, zonder in te boeten aan kwaliteit. Om de algemene duurzaamheid van de hele productieketen te evalueren zal een scoring systeem ontwikkeld worden.”

Opschalen

“De expertise van de projectpartners wordt gebundeld in een open source kennisplatform”, zegt Marlies Draisma (Stichting Noordzeeboerderij). “Dat platform moet inzicht verschaffen in de mogelijkheden van lokale kweek, verwerking en opschaling.”

“Daarnaast worden demo-productiesites opgesteld voor zeewier en voor micro-algen. Een haalbaarheidsstudie en marktonderzoek worden vertaald in een wegenkaart voor investeerders: hoeveel geld is nodig om de algenproductie op te schalen van pre-commerciële fase (de demo’s) naar commerciële fase.”

Reageer op dit artikel