nieuws

‘Kweekvlees zorgt op langere termijn voor meer opwarming dan veestapel’

Duurzaamheid & MVO

‘Kweekvlees zorgt op langere termijn voor meer opwarming dan veestapel’

De productie van kweekvlees zorgt niet per definitie voor minder opwarming van de aarde dan traditionele productie van rundvlees in de veehouderij. Kweekvlees produceren op grote schaal vereist veel energie en als deze energie afkomstig is van fossiele bronnen, dan blijkt een traditionele veehouderij op langere termijn gunstiger voor het klimaat.

Deze conclusie trekken onderzoekers van de Oxford Martin School uit het zogeheten LEAP-programma (Livestock, Environment and People)  in het Britse Oxford. De klimaatimpact van diverse productiemethoden van gekweekt vlees en traditionele productie werden met elkaar vergeleken. In de studie, gepubliceerd in Frontiers in Sustainable Food Systems, werd rekening gehouden met verschillende broeikasgassen zoals CO2 en methaan. Beide gassen hebben een verschillende invloed op temperatuurstijging en verschillende levensduur in de atmosfeer.

Geen snelle route

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het simpelweg vervangen van vee door gekweekt vlees geen snelle route is naar een vleesproduct met minder klimaatimpact. Sommige kweekvleesmethoden gebruiken namelijk veel energie en die van fossiele bronnen komt, is de impact op het klimaat hoger dan het hebben van een veestapel, zo zeggen de onderzoekers. Overigens zijn er ook methoden voor het kweken van vlees die wel beter zouden kunnen zijn voor het klimaat.

Verschillende maatstaven

Hoofdauteur van het onderzoek, dr. John Lynch: “Er is nu veel publieke belangstelling voor gekweekt vlees, ook vanwege het klimaatvoordeel dat ze bieden ten opzichte van rundvlees. In dit onderzoek laten we zien dat het nog niet duidelijk is of dit klimaatvoordeel er ook daadwerkelijk is wanneer vlees op grote schaal wordt gekweekt. Een belangrijk punt daarbij is dat methaan (CH4) en CO2 verschillende opwarmingseffecten hebben. Deze worden niet altijd goed doorgerekend in de standaard meetmethoden voor ‘carbon footprints’.”

Methaan (CH4) voor CO2

Methaan (CH4) is een heel krachtig broeikasgas en draagt momenteel voor een kwart bij aan de opwarming van de aarde. Het houdt zelfs 23 keer meer warmte vast dan dezelfde hoeveelheid CO2. “Echter blijft methaan maar 12 jaar in de atmosfeer, terwijl koolstofdioxide voor millennia in de atmosfeer blijft”, zegt co-author Raymond Pierrehumbert, professor aan University of Oxford. Dat betekent dat de impact van methaan op lange termijn niet cumulatief is, terwijl koolstofdioxide dat wel is.”

Lange termijn

Als er vanuit deze kennis wordt gekeken naar de impact van de twee productiemethoden over een tijdspanne van de komende duizend jaar, dan heeft de veehouderij op korte termijn de meeste klimaatimpact, maar kweekvlees haalt deze impact op langere termijn in, mits er gebruik gemaakt blijft worden van energie uit fossiele bronnen. Zelfs als vlees helemaal van het menu van de mensheid zou verdwijnen, zou de impact van kweekvlees nog veel langer persisteren. Het simpelweg vervangen van methaanuitstoot voor CO2-uitstoot is om deze reden geen goed idee, zegt Lynch. De onderzoekers benadrukken dat het een beter idee is om te kijken naar energie-efficiënte productiemethoden van kweekvlees.

Reageer op dit artikel