nieuws

Van Geel: ‘Nog dit jaar concrete acties om Klimaatakkoord in te vullen’

Duurzaamheid & MVO

Van Geel: ‘Nog dit jaar concrete acties om Klimaatakkoord in te vullen’

Pieter van Geel, voorzitter van de Klimaattafel Landbouw en Voedsel, meldt dat er nog dit jaar een aantal concrete acties komen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord in te vullen in de agri- en foodsector. Van Geel : “Er wordt alles aan wordt gedaan om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen.”

Dat zei Van Geel tijdens de bijeenkomst Voedselpoort waar bedrijfsleven, politiek en NGO’s dinsdag debatteerden in Nieuwspoort over duurzame voedselproductie. Van Geel stelde wel dat het overleg pas laat op gang was gekomen. “In oktober 2017 was er een regeerakkoord waarin werd voorzien dat er in juli een akkoord zou zijn, maar pas in maart 2018 ben ik pas als voorzitter gevraagd. Inmiddels staan er enkele hoofdlijnen op papier en nog voor de kerst hopen we met het verhaal te komen.”

Tijd

Van Geel wilde verder meegeven dat het realiseren van afspraken zeker op het gebied van voedsel en landbouw trajecten van lange adem zijn. “Houd daar rekening mee. Als je het koolstofgehalte in de bodem wilt veranderen bijvoorbeeld, zijn processen van een aantal jaar. Dat kan niet van de een op de andere dag worden gerealiseerd. Wees dus geduldig. Per maatregel staat er een bepaalde tijd voor.”

Voedsel

Naast afspraken en maatregelen over de agrisector gaat het over voedselproductie- en consumptie. “Afspraken daarover zijn belangrijk voor het tegengaan van voedselverspilling, maar ook voor de verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten en de vermindering van de CO2-uitstoot.” Van Geel hoopt dat de afspraken aan tafel met alle stakeholders zo concreet mogelijk worden ingevuld: “Ik wil weten: hoe dan? Dan kom je in het traject van regelgeving, verleiding, communicatie, Dat zijn de typische instrumenten waarmee we het moeten doen en waarin we een balans moeten zien te vinden. De NGO’s vragen dan: kan het niet wat strakker geregeld worden en kunnen er niet wat meer prijsprikkels achter zitten? Een ander zegt: zet in op communicatie om aan levensstijlverandering te kunnen doen. Daar hebben we mooie afspraken over gemaakt en ik hoop dat deze de komende tijd kunnen worden gematerialiseerd.”

Debat

Het debat tijdens de Voedselpoort op dinsdag 9 oktober werd georganiseerd door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), LTO Nederland en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en maakte deel uit van de Dutch Agri Food Week. Aan het debat namen drie Tweede Kamerleden deel: Tjeerd de Groot (D66), William Moorlag (PvdA) en Laura Bromet (GroenLinks).

Duurzamere voedselproductie

De klimaatuitdaging voor  sectoren en ketens stond tijdens het debat centraal. Manager Public Affairs van Heineken, Hayte de Jong, pleitte bijvoorbeeld voor een klimaatneutrale keten. GroenLinks Kamerlid Laura Bromet gaf daarop aan dat je echte ondernemers kunt herkennen doordat ze vooruit kijken.

Het debat bevestigde het belang en de kracht van samenwerking tussen de verschillende schakels in de keten. Om nu en in de toekomst verder te verduurzamen is gezamenlijk optrekken én een sterke rol van de overheid noodzakelijk. Zo heeft de overheid bijvoorbeeld een rol in het bewust maken van ondernemers, vindt Jumbo supermarktondernemer Niek Leussink. “Groen is doen.” Ook Thijs Cuijpers, directeur van LTO Nederland, riep de overheid op om aan te jagen en partijen bij elkaar te brengen. “Zodra boeren en tuinders op de goede manier gestimuleerd worden boeken ze geweldige resultaten.” Tjeerd de Groot riep op om te stoppen met polderen en te beginnen met timmeren. William Moorlag maakte de vergelijking dat vroeger de afvallozing op sloten werd aangepakt en dat dat nu met CO2-uitstoot moet gebeuren door overheid en bedrijfsleven.

Kijk hieronder naar het inleidende filmpje waarin Nederlanders reageren op stellingen over duurzame voedselproductie.

Reageer op dit artikel